Nieuwe Waring met digitale vloer spectaculair geopend

DRACHTEN - Wethouder Jos van der Horst heeft donderdagmiddag de nieuwe sporthal in de Folgeren geopend. De Waring heeft als eerste nieuwbouwzaal een iSpacevloer.

Rondom de opening was een heel programma georganiseerd met diverse shows en demonstraties. Zo trad hoog in de nok het komische acrobatenduo Musa op, dat drie jaar geleden optrad op Simmerdeis. Verder werd er gedanst en gespeeld om de talrijke mogelijkheden van de nieuwe zaal goed te kunen demonstreren. Interactieve vloer De Waring in de Drachtster wijk De Folgeren is de eerste nieuwbouw gymzaal die is voorzien van iSpace. Dat is een interactieve, moderne bewegingsruimte. Met behulp van beamers en ledverlichting verandert een gewone sportvloer in een interactieve vloer. Het doel van iSpace is om kinderen te laten bewegen op een manier die hen aanspreekt. De digitale vloer volgens het I-space concept vervangt de oude vloer met vaste belijning. Daarvoor in de plaats is een raster aangebracht van LED lijnen, waarmee verschillende vakken en cirkels gemaakt kunnen worden. Door software kan met kleuren, beelden en geluid een interactieve belevingswereld worden gemaakt. Kinderen kunnen dan bewegen in het hart van de jungle, de diepten van de oceaan of de verre uithoeken van de ruimte. Zo wordt bewegen nog leuker. Innovatieprijs De nieuwe gymzaal in De Folgeren is de eerste gymzaal in Smallingerland die volledig volgens dit concept gebouwd wordt. Dit concept wordt al langer toegepast in de verbouwde gymzaal in Opeinde. De ervaringen zijn daar positief, het concept sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Vorige maand won het Sportbedrijf er een landelijke innovatieprijs mee.