Servotel weer in de verhuur: 'het is wat het is'

DRACHTEN - Het Servotel gaat weer in de verhuur, maar de appartementenflat heeft eerst nog af te rekenen met een besmet verleden. Dat bleek vandaag tijdens de eerste van twee open dagen.

Tekst en foto's Fokke Wester De eerste open dag trok vanmiddag tussen elf en twee uur tientallen nieuwsgierigen. Veel mensen vertrokken teleurgesteld, omdat de appartementen die ze op de achtste etage mochten bekijken nog kaal en leeg waren. Bovendien gaat het nog steeds om de woonruimtes zoals die in het begin van de jaren tachtig zijn gemaakt voor alleenstaande ouderen, die zelfstandig wonen wilden combineren met zorg. De appartementen hebben daardoor naast de woonkamer en de enkele slaapkamer slechts een heel eenvoudige keuken en een simpele douche. ,,It is hiel lyts. Ast hjir in twapersoansbêd yn setst, is de sliepkeamer ek fol'', aldus een ouder echtpaar. Bouwtechnisch ,,Het Servotel stamt uit de jaren tachtig, dat is gewoon zo. Bouwtechnisch hebben we het flink opgeknapt en aangepast aan de eisen van deze tijd, maar het blijft natuurlijk zoals het altijd heeft bestaan. Het is wat het is. De kamers zoals ze er nu uit zien zijn de basis en groter maken is in verband met de constructie ook geen optie'', zegt Jeroen Ikkink van Zorggroep Nederland uit Doetinchem. ,,Maar wie dat wil kan het wel luxer krijgen. De huur blijft dan gelijk, maar de bewoner betaalt er wel een eenmalige bijdrage voor. Het is jammer dat een aantal mensen zo is afgeschrikt door de huidige staat dat ze meteen rechtsomkeert hebben gemaakt, dat is een gemiste kans voor ons. Maar we hebben er bewust voor gekozen om niet één appartement volledig af te maken en in te richten als voorbeeldwoning, want iedereen wil toch wat anders.'' Betaalbaar ,,Zodra mensen aangeven dat ze zich hier wel thuis kunnen voelen, gaan wij met hen om tafel om hun individuele wensen te vertalen naar de woning. Dan kan het gaan om bijvoorbeeld wel of geen drempels, een grotere keuken of een luxere badkamer. Alles wat bestaand en goed is, is kostenverlagend, alles wat je moet veranderen is kostenverhogend. We hadden ook alle kamers meteen veel luxer kunnen maken, maar dan schiet de huurprijs omhoog. En dan haal je je doelgroep niet meer, want waar de meeste vraag naar is, dat zijn betaalbare woningen en betaalbare zorg.'' Omdat de onderste vijf verdiepingen al verhuurd zijn aan Aventura zijn er in het Servotel in totaal nog 76 appartementen beschikbaar, variërend in vloeroppervlakte van 93, 60 en 45 vierkante meter. De huurprijs zal rond de 590 euro per maand liggen, zegt Ikkink, en daar komen dan de kosten nog bij voor energie, wifi en service, waarvoor een basisbedrag van 170 euro wordt gerekend. Kapper ,,Net als vroeger zijn het wonen en de zorg gescheiden. Wij hebben hier bijvoorbeeld een kapper waar ze gebruik van kunnen maken, maar ook huishoudelijke hulp is mogelijk en dat is naar wens uit te breiden tot en met volledige thuiszorg. Op basis van de wensen gaan we zorgpakketten samenstellen. Voor de intensieve dagelijkse zorg hebben we een contract afgesloten met ZuidOostZorg. Wij doen de harde kant, zij doen de zachte kant. Je betaalt gewoon wat je krijgt en daarvoor kunnen de mensen dan weer een beroep doen op hun zorgverzekeraar. Wij bieden wonen en zorg waar vraag naar is. Als die drempel weg moet, dan gaat hij weg, anders niet. Wij bieden een heel pakket op maat'', legt Ikkink uit. Voor de teleurgestelde mensen is misschien een tweede ronde nodig, zegt Ikkink, om zo goed mogelijk uit te kunnen leggen wat ze wel en niet kunnen verwachten. ,,Wij hebben gezegd: laat ze eerst maar eens komen kijken en vertellen hoe ze het willen hebben.'' Ikkink heeft gemerkt dat veel kijkers het juist goed vinden dat in de flat ook 24-uurszorg en jeugdzorg van Aventura zijn ondergebracht. ,,We hopen ook dat jong en oud elkaar gaan vinden. Dat werkt perfect. Dat hebben we in andere locaties ook gezien, super. Maar dat moet je niet geforceerd doen, dan moet op een natuurlijke manier gaan verlopen. Wij zijn bezig om de samenwerking met Aventura op te tuigen, zodat we gezamenlijk op kunnen trekken.'' Verleden Het verleden van het Servotel kwam vandaag verschillende keren ter sprake tijdens het open huis. ,,Daar wil ik wel graag meer van weten, want wij kennen de historie in die zin niet. Wij zijn gevraagd om hier ons woon/zorgconcept op los te laten en zijn hier nu pas een jaar bij betrokken.'' Ikkink wordt meteen bijgepraat door de volgende bezoeker, de 88-jarige Fokje de Boer, die met haar zoon en schoondochter de appartementen komt bekijken. ,,Hier hebben oudere mensen jarenlang met veel plezier gewoond. Toen kon dat ineens niet meer en moest iedereen er uit en nu kan het ineens weer wel. Er zijn mensen echt tegen hun zin uit gehaald, die moesten vertrekken. Sommige mensen waren al achter in de negentig, die zeiden ook: dat mij dit nu nog moet overkomen'', vertelt zoon Hielke de Boer. ,,Het was gedwongen, met veel dramatische gevolgen, vreselijk'', weet Fokje de Boer. ,,En wie garandeert mij dat zoiets straks niet weer gaat gebeuren. Dat zou toch kunnen? Wat weten wij als leek daar nou van'', zegt ze tegen Ikkink. Suterich Fokje de Boer woont nog steeds zelfstandig, maar ze ervaart wel dat ze steeds meer hulp nodig heeft en dus is ze zich aan het oriënteren. ,,Jo kinne de eagen net slute foar de werklikheid. De kwalen fermearderje wol mar se ferminderje net mear'', zegt ze lachend. Het liefst ging ze naar De Warrenhove, maar of ze daar een geschikt plekje kan krijgen is nog niet zeker. Daarom heeft ze eerder al rondgekeken in 't Suderhiem, waar ook wonen en zorg naar wens kan worden ingekocht. ,,Mar dit sjocht der wol minder út as 't Suderhiem. It appartemint hjir tsjinoer is echt suterich. En ik wit ek net hoe gehoarich as it hjir is. Wy komme hjir al hiel lang, want myn skoanheit hat hjir yndertiid wenne. En it is eins noch presiis sa as doe. Ik wit it net, hear.'' Sharon Arendsen van Zorggroep Nederland vangt beneden bij de receptie de komende en gaande bezoekers op. Tientallen bezoekers zijn er al geweest, vertelt ze en de eersten stonden al een half uur voor het begin van het open huis op de stoep. De reacties bij de vertrekkende bezoekers zijn volgens haar verschillend. ,,Maar over het algemeen heel erg enthousiast, vooral over het uitzicht en de grootte van de appartementen en de formule van zorg en wonen die wij er op toepassen. Natuurlijk zijn er ook mensen die minder positief zijn, maar we zijn natuurlijk nog druk bezig met opknappen. Alles is bespreekbaar, maar het blijft een appartement uit de jaren tachtig, dat is waar de mensen hier voor kiezen.''