Nieuw cultuurhistorisch jaar over 'roerige tiden'

DRACHTEN - Smallingerland viert de komende maanden haar zesde cultuurhistorische jaar. Voor het thema 'Roerige tiden yn Smellingerlân' trekt het college 40.000 euro uit.

Het college van B&W heeft besloten 40.000 euro te reserveren voor het cultuurhistorisch jaar 2017. Met het vaststellen van deze subsidie kan het project Roerige tiden yn Smellingerlân van start. Naast het college heeft ook een aantal fondsen een financiële bijdrage geleverd. Initiatiefnemers van het cultuurhistorisch jaar zijn historische vereniging Smelne's Erfskip en de gemeente. Eerdere edities gingen onder andere over Rink van der Velde en de rol van Drachten op het gebied van skûtsjebouw Tegendraadse Het cultuurhistorisch jaar 2017 is alweer het zesde op rij dat gemeente en Smelne's Erfskip organiseren. Bij het zoeken naar een thema is geprobeerd aansluiting te vinden bij Dada en De Stijl, waarvoor in 2017 veel aandacht is in verband met het honderdjarig bestaan van de kunststroming. Het tegendraadse dat terugkomt in beide stromingen was aanleiding om te onderzoeken hoe tegendraads Smallingerland in het verleden was. De aanwezige onrust, de opstand het verzet en de veranderingen waren aanleiding om het jaar de titel 'Roerige tiden yn Smellingerlân' te geven. Het doel is om zoveel mogelijk doelgroepen kennis te laten maken met de roerige tijden van weleer. De activiteiten, die vrijwel allemaal georganiseerd worden door vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie, zijn zeer divers. Muziek speelt vanwege de lokale historie een redelijk grote rol. Daarnaast is een van de hoogtepunten het iepenloftspul De Omkearde Staking in Houtigehage. Hierbij staat het verhaal centraal over arbeiders uit het dorp die, terwijl het hen verboden was, aan de slag gingen met het ontginnen van de Parkwyk. Verder staan op de agenda meerdere lezingen, een scholenproject en een filosofieavond. De activiteiten starten deze maand. Als eerste op de agenda staat een lezing over onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer informatie over het cultuurhistorisch jaar is te vinden op www.smallingerland.nl.