Uitgeverij Bornmeer presenteert: Communistisch Verzet in Friesland 1925 -1945

Drachten -  In Museum Opsterlân in Gorredijk vindt vrijdag 21 april om 16.00 uur de presentatie plaats van het boek 'Communistisch Verzet in Friesland 1925 -1945', van Chris Beuker. 

Het zuidoosten van de provincie Friesland kent rond de eeuwwisseling  van de twintigste eeuw een roerige tijd, veroorzaakt door slechte economische omstandigheden. Het leven van de turfarbeiders is zwaar: onbarmhartige behandeling, ondervoeding, ziekten en uitzichtloosheid. Arbeiders en hun kinderen moesten soms al om 's nachts twee uur naar hun werk. In deze periode wordt er een voedingsbodem gelegd voor radicale politieke stromingen, waarmee de namen van Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra zijn verbonden. Anarchisme,  socialisme en opkomend communisme vinden hun oorsprong. Fel verzet Juist de zuioosthoek van Friesland is een van de brandpunten van maatschappelijke strijd. In 1925 komt de groeiende weerstand en ontevredenheid onder de arbeiders tot een uitbarsting. Het gevoel van onrecht zette zich door in het felle communistische verzet in Friesland. Verzet, met een eigen morele oorsprong maar uitmondend in een harde maar ongelijke strijd tegen de Nazi-overheerser. 'Als jij hem dood wil hebben, dan doe je dat zelf maar. Ik maak geen mens dood!' - fragment Wat aanvankelijk begon als een onderzoek naar de verzetsrol van het communistische gemeenteraadslid Catharinus Oppers uit Haulerwijk, is uitgegroeid naar een studie over de rol en betekenis van het communistisch verzet voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog,  verspreid over heel de provincie Friesland. De auteur tekende herinneringen op uit kringen van verzetsstrijders en hun familie en wekte een vergeten geschiedenis tot leven. Inspiratiebron ,,Het is goed dat Chris Beuker met dit boek het communistische verzet in Friesland heeft vastgelegd. Daarmee kunnen ook de mensen, die van dit verzet deel uitmaakten en de zware offers die zij brachten, in onze herinnering voortleven. Juist in een tijd, waarin vreemdelingenhaat en anti-democratische stromingen in en buiten Nederland opnieuw kans krijgen, mag de betekenis daarvan niet worden onderschat. In de strijd daartegen kan het vroege verzet van de Friese communisten een belangrijke inspiratiebron vormen", aldus Ruud Weijdeveld, auteur van het boek Het communistisch verzet in Groningen 1940-1945. Communistisch verzet in Friesland 1925-1945 is verkrijgbaar bij de boekhandel en bij Uitgeverij Bornmeer in Gorredijk, www.bornmeer.nl