Iepenloftspul over Omkearde Staking aan de Skoallewyk in Houtigehage

HOUTIGEHAGE - Aan de Skoallewyk 10 in Houtigehage wordt eind juni een iepenloftspul gespeeld over de omgekeerde staking uit de jaren vijftig. Het openluchttoneel is onderdeel van het themajaar Roerige Tiden yn Smellingerlân.

De Omkearde Staking vertelt het verhaal van de werklozen die uit eigener beweging aan het werk gingen om hun woonomgeving op te knappen. Begin jaren vijftig lag het werkloosheidspercentage in Houtigehage ver boven het gemiddelde in Nederland. De armoede in dit Friese dorp was groot. Een aantal oudere werklozen zat in werkverschaffingsprojecten als DUW-arbeider (Dienst Uitvoerende Werken) en verdiende daarbij nog een klein loon. Werkloze jonge mannen zaten echter zonder uitkering thuis. Toch was er naar hun mening voldoende werk in Houtigehage: er was achterstand in de uitvoering van openbare werken en de herontginning van een aantal wegen wachtte al jaren op uitvoering. Protest Een groep werklozen begon vervolgens een unieke actie en ging uit protest aan het werk: de Parkwyk, een bij regen onbegaanbare weg, werd ontgonnen. Werklozen die aan het werk gingen: een omgekeerde staking, dit tot grote verbijstering van de autoriteiten. Op 21 januari 1952 is de omgekeerde staking een feit. Houtigehage kwam in het nieuws: er verscheen een verslag in De Waarheid, het partijblad van de CPN. Het dorp stond op de kaart en fungeerde vervolgens als voorbeeld voor omliggende dorpen. Voor de provincie en het gemeentebestuur was de omgekeerde staking aanleiding om nu wel aan de slag te gaan met het uitvoeren van de openbare werken. Dit alles is verwerkt in een Friestalig iepenloftspul met daarin de houding van de diverse gezinsleden ten opzichte van de stakers, de bureaucratie en een geheime liefde met verstrekkende gevolgen. Onder leiding van schrijver en regisseur Wimpy de Vries wordt het geheel met humor en realiteit voor het voetlicht gebracht. De voorstellingen zijn gepland op 30 juni, 1 juli, 7 juli en 8 juli (vanaf 20.30 uur) en op 2 en 9 juli (aanvang 15.00 uur). Wâldhûske De voorstelling wordt gespeeld bij ’t Wâldhûske aan de Skoallewyk 10 in Houtigehage, een gemeentelijk monument dat herinnert aan de acht huisjes die in 1909 door de Woningstichting Smallingerland zijn gebouwd. Het waren de eerste sociale woningbouwwoningen in de gemeente. Aan de ene kant van de gang was een woonkamer met bedsteden, aan de andere kant bevond zich het schuurtje dat ingericht was voor het houden van kleinvee. Ook was er een behoorlijke moestuin beschikbaar. Zo konden de bewoners voor een belangrijk deel zelf voor voedsel zorgen. Kaarten voor het iepenloftspul zijn vanaf 15 mei te bestellen via telefoonnummer 06-23537264 of via de website www.dorphoutigehage.nl