2018 euro van LF2018 voor project van Kunsthuis SYB

BEETSTERZWAAG - Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag is een van de vijf initiatieven uit de mienskip die een bonus van 2.018 euro hebben ontvangen van de provincie. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit tijdens de Mienskipsbijeenkomst van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).

De vijf winnaars werden gekozen uit maar liefst 105 projecten fan ûnderen op. Deze projecten ontvingen begin 2017 subsidie uit het IMF. Ze sluiten goed aan bij de doelen van LF2018. Hierdoor dragen ze bij aan een mooi 2018. Om die reden ontvingen ze de bonus van € 2018. De winnaars zijn: · Landart project ‘Linen yn it Lan’ Wâldsein · Eetbaar dorpsbos Hantum · Saek van Staet en Oorlogh, kunshuis SYB Beetsterzwaag · Voedsel van de zee, Schiermonnikoog · Buiten RIC (Reïntegratiecentrum), Leeuwarden De gedeputeerde is trots op alle initiatiefnemers: ,,Fryslân brûst fan de inisjativen. Der bart sa’n soad yn de mienskip op wei nei 2018. Fan lytse kulturele eveneminten oant duorsum ferfier en sport- en boartersfoarsjenning. Dat jout ynspiraasje foar noch mear nije projektideeën!” Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Initiatiefrijke inwoners kunnen van 1 tot en met 24 mei weer subsidie aanvragen. Voorwaarde is een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of regio te verbeteren. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/IMF. Landart project ‘Linen yn it Lan’ - Wâldsein is een kunstwerk in het grasland geïnspireerd op het laatste onvoltooide werk van Piet Mondriaan – Victory Boogie Woogie in een greppelpatroon gegraven. Wint omdat: Dit project de relatie legt tussen wereldberoemde kunst en het typisch Friese landschap. Deze plek met dit prachtige project daagt uit tot een gesprek over deze tegenstelling. Een plek die tot nadenken aanzet. Anders durven doen is waar LF2018 onder andere voor staat. Eetbaar dorpsbos Hantum Hantum geeft invulling aan een verwaarloosd terrein van staatsbosbeheer en plukt daar straks de vruchten van. Wint omdat: De bewoners van Hantum hun ergernis aan het verwaarloosde terrein hebben omgezet in een positief en sociaal project. Zelf de handschoen oppakken en je eigen omgeving een betere plek maken is een prachtig voorbeeld wat we graag belonen. Saek van Staet en Oorlogh, kunshuis SYB Beetsterzwaaag Kunstenaars Hannan & Van Grinsven doen tijdens hun residency periode onderzoek naar de Fries Lieuwe van Aitzema uit Dokkum. Voor dit project wordt nauw samengewerkt met vele instellingen en musea. Hieruit volgen films, workshops/performances, tekeningen en een educatief programma. Wint omdat: Dit project de diversiteit van disciplines en betrokkenheid van de vele partners dit een heel compleet project maakt. Bewoners van Beetsterzwaag en ook het Friese landschap spelen een belangrijke rol. Deze mate van het betrekken van zoveel aspecten is de prijs zeker waard. Voedsel van de zee Een gemeenschapskunstproject wat op creatieve wijze de vervuiling en tegelijkertijd ons voedsel uit de zee zichtbaar maakt door o.a. workshops te organiseren met een landschapsbeeld als resultaat. Wint omdat: Duurzaamheid en het zuinig zijn op onze aarde een belangrijk speerpunt is in de doelstellingen van LF2018. Dit project laat zien door het betrekken van on het onderwijs en door een blijvende herinnering na te laten dat ook Schiermonnikoog bewust omgaat met haar prachtige omgeving. Buiten RIC (Reïntegratiecentrum) Leeuwarden Project gericht op een duurzame terugkeer van gedetineerden in de maatschappij. Ook na hun vrijlating is voor ex-gedetineerden een plek waar zij terecht kunnen met hun vragen, geen overbodige luxe. Dit project biedt deze vorm van nazorg o.a. door de inzet van vrijwilligers een prachtig maatschappelijk project. Wint omdat: We het belangrijk vinden dat iedereen is deel van de maatschappij, ongeacht achtergrond, cultuur of verleden. Niemand uitsluiten en zorgen voor elkaar, wordt hier heel mooi in de praktijk gebracht. Doelstellingen die ook door LF2018 worden onderschreven.