Mysterieuze Flitsgroep vult Drachten met roze harten

DRACHTEN - Drachten mooier maken en laten zien dat hier toch echt wel wat te beleven valt. Dat is het doel van de nieuwe Flitsgroep.

Tekst en foto's Fokke Wester Vanmiddag waren ze er ineens. Tijdens de braderie liepen vier mannen en een vrouw in blauwe overall door de Buurt om roze harten op te hangen. Twee droegen een ladder, eentje duwde een kruiwagen voort met daarin de grote harten en de vrouw liet een onzichtbare hond uit. Met grote pruiken en brillen op en mondkapjes voor deden ze hun best om onherkenbaar te blijven. Wie ze zijn is niet belangrijk, zeggen ze, dus geen namen. Maar ze zijn niet ergens van, niet van winkeliers, niet van de gemeente. ,,Wy binne fan ús sels.'' ,,Dit is een Flitsgroepaksje'', legt een van de mannen uit. ,,Dit is om Drachten moai te meitsjen, noch moaier. Omdat de minsken sizze dat hjir noait wat bart. Mar dat is hielendal net sa. Der wurde hjir prachtige dingen dien, en hiel leaf.'' Ze krijgen vanmiddag niet alle harten opgehangen en sommige ondernemers zijn er ook niet van gecharmeerd, zo blijkt als een medewerkster van Bakker Bart wordt gevraagd of de Flitsgroep een hart aan de gevel mag hangen. Nee dus. Dan maar aan de lantaarnpaal. Een eindje verder komt een hart te hangen in de grote plataan op het Franse Pleintje. Er hangen al harten op de nieuwe Philipsbrug en op het Museumplein. ,,Wy dogge it no in oerke. Hindert neat as wy se no net allegear ophingje kinne, oare kear mar wer fierder. En dan dogge wy wer hiel wat oars, in ferrassing. Is't net in pracht?''