Enquête FNP: geen Friese plaatsnamen in Smallingerland

DRACHTEN - Friese plaatsnamen hoeven voorlopig niet in Smallingerland. Dat blijkt uit een enquête die de Frysk Nasjonale Partij in januari en februari onder 400 inwoners van de gemeente heeft gehouden.

De enquête is op papier huis-aan-huis verspreid en kon zowel in het Fries als in het Nederlands worden ingevuld. Dat gebeurde ongeveer half om half (46 procent Nederlands, 54 procent Fries). Ook kon de vragenlijst online worden ingevuld. De partij wilde met de enquête inzicht krijgen in de meningen over een aantal punten die de FNP belangrijk vindt. Stemming gelijk Voor de Drachtsters die de vragenlijst invulden was het om het even in welke taal de plaatsnamen zijn. Niet zo vreemd, vindt de FNP, omdat Drachten toch al een Friestalige naam heeft. In de dorpen was de stemming echter nagenoeg gelijk (51 procent voor, 49 tegen). Uitgesplitst naar de taal waarin de enquête is ingevuld blijkt er wel een groot verschil, Van de Friestalige vragenlijsten was 66 procent voor Friese plaatsnamen. Van de in het Nederlands ingevulde lijsten slechts 32 procent. Op de vraag naar koopzondagen bleek 43 procent tegen, 28 procent wil elke maand een zondag kunnen winkelen en 29 procent wil de winkels elke zondag open hebben. Van de ondervraagden stemt driekwart tegen gasboringen in de gemeente. Andere onderwerpen waarnaar is gevraagd zijn onder meer de veiligheid, de voorzieningen in de dorpen en de communicatie van de gemeente over de politiek. Taalbeleidsplan De enquête is voor de partij aanleiding om nog voor de zomer in de gemeenteraad te komen met twee initiatiefvoorstellen. Om te komen tot een beter Taalbeleidsplan wordt de beleidsmaker van de Afûk gevraagd te kijken naar de tweetalige situatie in Smallingerland. Verder wil de partij dat er vanuit de gemeenteraad meer gedaan wordt aan communicatie met de burger. Zo ontbreekt een goede uitleg over de raadsvergaderingen. Volgens de FNP kan worden gekozen voor een journalistieke aanpak van de raadsvergaderingen of een formele, met zowel vooraf als achteraf een uitgebreidere bekendmaking van ondermeer besluiten en stemverhoudingen. Daarnaast zou de gemeenteraad een eigen en makkelijker te vinden website kunnen krijgen.