Project pitchen voor subsidie Iepen Mienskipsfûns

Drachten - Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio te verbeteren, kunnen van 1 tot en met 24 mei weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns.

Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde wordt bijna 300.000 euro beschikbaar gesteld voor projecten in Zuidoost Fryslân. Project pitchen Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers uit om hun project te pitchen. Elke initiatiefnemer krijgt vijf minuten de tijd om zijn of haar idee te presenteren. Daarna hebben zij de mogelijkheid om te ‘sparren’ met de platformleden. Zo kunnen zij hun plannen versterken voordat ze de subsidieaanvraag indienen. Dit kan op woensdag 3 mei van 15.30 tot 18.00 uur in het Dorpshuis van Langezwaag aan Paradys 8. Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie: www.streekwurk.frl/imf.