Cultuurfonds Fryslân geeft 5000 euro cultureel project Koningsdiep

BEETSTERZWAAG -  Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het eerste kwartaal van dit jaar aan 53 cultuur- en natuurprojecten in de provincie 138.100 euro toegekend. Het Koningsdiep ontving 5000 euro.

Stichting Beekdallandschap Koningsdiep De Nije Boarn ontvangt een bijdrage van 5.000 euro voor het project De Tocht: een bustocht langs de dorpen van het Koningsdiep/De Nije Boarn met één of meer kleinere voorstellingen. Daarnaast wordt er een wandelroute-app van het gebied ontwikkeld. De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) kreeg een bijdrage van 31.500 euro voor de deelname van 21 Friese muziekverenigingen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Verder is een bijdrage van € 5.000 voor Stichting CityProms voor het Jeugdorkestenfestival. De bijdrage komt uit het Dames Tiemersma Fonds, een van de door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde CultuurFondsen op Naam. Dit fonds ondersteunt projecten op het gebied van muziek voor jongeren. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen. Dit was de eerste ronde van de vier rondes waarin het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân jaarlijks bijdragen toekend. Dit onder voorzitterschap van de nieuwe Commissaris van de Koning Arno Brok.