18e editie Revalidatie Friesland Sponsortocht geslaagd

Drachten - Revalidatie Friesland hield zaterdag 22 april voor de 18e keer de Revalidatie Friesland Sponsortocht. Fietsen, hardlopen en wandelen voor het goede doel: sporten en bewegen mogelijk maken voor mensen met een beperking.

 De opbrengst van de sponsortocht wordt gebruikt om mensen met een beperking te helpen met sporten en bewegen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een actieve leefstijl een gunstig effect heeft op de gezondheid en kwaliteit van leven. Juist bij mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken kan sport en bewegen op termijn gezondheidswinst opleveren. Fietsen, wandelen en hardlopen Ook dit jaar was er veel belangstelling voor de sponsortocht. Met fietstochten door Fryslân en wandeltochten door de prachtige bossen van Beetsterzwaag is de Revalidatie Friesland Sponsortocht een ware beleving. Deelnemers konden kiezen uit een fietstocht van 30, 100 of 140 km. Een wandeltocht van 10, 15, 25 of 35 km. Of een loop van 2,5, 5 of 7,5 km. Sponsoren Een groot aantal bedrijven was bereid om het goede doel van te steunen met een financiële bijdrage en/of een prijs beschikbaar te stellen voor deelnemers die meededen aan de sponsoractie. Deelnemers die geld inzamelden voor goede doel, maakten zo kans op een weekendje Landal GreenParks, een modecheque van Rinsma Fashion en een van de andere prijzen. Over Revalidatie Friesland Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt.  Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.  Meer informatie op: www.revalidatie-friesland.nl/sponsortocht Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl