Drachtsters helpen bij het Grieks kampioenschap mountainbiken

DRACHTEN - Een groep van acht mountainbikers uit Drachten en Steenwijk viert deze week Koningsdag niet mee in hun woonplaats. Zij gaan 'fietsen kieken' op Kos.

Tekst Fokke Wester Donderdagochtend in alle vroegte vertrekken de Drachtsters van Bike Team Drachten naar Griekenland, om daar op het eiland Kos te helpen bij het organiseren van het Grieks kampioenschap mountainbiken. Ze zijn door de organisatie gevraagd omdat ze eerder al op het eiland aan een wedstrijd hebben meegedaan en toen opvielen door hun kennis, legt Miente Steensma uit. Hij won vorig jaar oktober op het Griekse eiland de wedstrijd in de categorie 40+, maar komt er al jaren. Fytseilân ,,Kos is in echt fytseilân, sizze se altyd, dus doe't ik der seis jier lyn mei myn frou en dochter foar it earst kaam woe ik wolris sjen oft dat kloppet. Ik haw in fyts hierd, want dy binne dêr echt yn hiel goeie kwaliteit te krijen en haw in gids regele. Bist begjinner? frege Dimitris Kapatsoris. Nee, fansels, en dêrom hat er mei my de dregere stikken opsocht. Yn goed fiif oeren ha wy tegearre it hiele eilân oer west. It klikte geweldich en wy hienen in prachtige tocht. Doe't wy werom wienen sei er: ik helje dy moarn wer op om it eilân noch fierder te besjen en dan hoechst my net wer te beteljen.'' Steensma en Dimitris konden het prima met elkaar vinden en aan het eind van de dag stelde de Griek de Fries voor aan een kameraad van hem, die een hotel runt. ,,It is in hiel smûk hotel, Gaia Garden. It is gemoedlik en it ferrin ûnder it personiel is nul komma nul. En no komme wy der alle jierren. Ik wit net wat it is, mar it fielt foar my echt as thúskommen.'' En die bewering over het fietsen klopt dus als een bus, weet Steensma nu. ,,It is echt hiel geskikt foar meardere dissiplines, mar foaral mountainbikers komme der goed oan harren trekken, yn elke kategory. Dy wedstryd yn oktober bygelyks sieten 1100 hichtemeters yn. Dat is frij pittich, dat is hast te fergelykjen mei de Alpe d' Huez.'' 300 euro Voor die wedstrijd in de herfstvakantie had Steensma een groep van 26 man geregeld, van wie 14 meefietsten. Het zogenaamde open kampioenschap van Kos was de eerste grote wedstrijd op het eiland en de Drachtsters waren er succesvol. Niek Hooghiemster werd tweede in de categorie tot 30 jaar, Jornt de Vries werd tweede in de categorie tot 40 en achter Steensma won Marco Oord het zilver in de oudste groep. ,,Dêr haw ik noch 300 euro oan oerhâlden, want sy wurken mei jildprizen'', zegt Steensma grijnzend. De Friese fietsers waren enthousiast over de wedstrijd, maar hadden nog wel wat op- en aanmerkingen over de organisatie. ,,Wy ha nei de wedstryd inderdaad nochal wat feedback jûn'', zegt Steensma lachend. De wedstrijd viel ook op bij de Griekse Wielerbond, die prompt het Griekse marathonkampioenschap voor mountainbikers toewees aan de eilanders. Die wedstrijd over een parcours van 87 kilometer is dus nu zondag, 30 april. En omdat 'die Hollanders' na de wedstrijd precies wisten wat er mis was, vroegen de Grieken of zij nu wilden helpen. Acht man van het BikeTeam gaven gehoor aan die oproep, onder wie de Drachtsters Rienk van der Meulen, Lammert Terpstra, Jeroen van Keulen, Gerlof Hamburg, Marco Oord en Miente Steensma. Jan Moes en Ype Weijdema, ervaren parcoursbouwers uit Havelte en Steenwijk, zijn mee om tips en adviezen over de routes te geven. Hand- en spandiensten ,,Wy fleane tongersdeitemoarns om sân oere en om kertier oer alven begjinne wy fuort mei it útsetten fan de routes.'' De bebording en ander materiaal daarvoor is eerder al verstuurd, omdat anders de beschikbare bagageruimte in een keer vol zou zijn. Op de wedstrijddag zelf verrichten de Friezen vooral hand- en spandiensten, zoals het inschrijven van renners, het uitgeven van rugnummers, het bedienen van de tijdwaarneming en het bemannen van posten onderweg. ,,Oeral dêr't se ús help mar noadich ha, dêr binne wy yn te setten.'' Na het kampioenschap knopen de mannen er nog een paar dagen vakantie aan vast. De groep verblijft gratis in het hotel van Emmanuelle Christodidoules waar Steensma al jaren komt, alleen de vliegtickets betalen ze zelf. De kans is groot dat er komend najaar opnieuw een open wedstrijd wordt gehouden en dan zou de groep Nederlanders wel eens groter kunnen zijn, verwacht Steensma. ,,Ik wit fan in pear fytsers dy't der nei ús antoesjaste ferhalen spyt fan hienen dat se net mei west ha, dus dy kâns is wol grut. En dy hoteleigner fynt it prachtich. Foarrich jier hat er my mei syn drone filme, wylst ik om it hotel hinne fytste, oer de galerij en by de treppen del. It is in leuke groep minsken, der sit genôch gekkichheid yn. En wy ha de smaak no wol te pakken.''