Opsterland krijgt de statushouders niet aan het werk

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland huisvest voldoende statushouders, maar krijgt hen niet aan het werk. Dat concludeert de Rekenkamercommissie, die de integratie van statushouders heeft onderzocht.

De Rekenkamercommissie van Opsterland heeft tussen december 2016 en februari 2017 op verzoek van de raad het beleid van de gemeente Opsterland voor de integratie van statushouders in de jaren 2014, 2015 en 2016 onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat Opsterland door in deze jaren 141 statushouders op te vangen, voldeed aan de eisen van het rijk. De meeste statushouders wonen in Ureterp (45) en Gorredijk (41), de rest woont in een kleiner dorp. Inburgeringscursus Alle kinderen van statushouders gaan naar school en de volwassenen volgen de verplichte inburgeringscursus. Praktisch alle statushouders leven van een bijstandsuitkering. De gemeente begeleidt statushouders 12 maanden, maar behandelt ze daarna als gewone Opsterlanders. Statushouders worden dan niet langer apart gevolgd, er is geen apart beleid meer voor de verdere integratie. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente hierdoor niet weet of statushouders uiteindelijk goed Nederlands leren. Het lukt de gemeente ook niet om de statushouders naar een betaalde baan toe te leiden. De rekenkamercommissie ziet hierin het risico dat een aanzienlijk deel van de statushouders niet voldoende integreert en afhankelijk blijft van een uitkering. Dit heeft gevolgen voor de gemeenschap en de gemeentefinanciën. Integratie De rekenkamercommissie beveelt aan om wel een integraal beleid voor nieuwe statushouders te ontwikkelen, met als doel volledige integratie: de taal spreken en een betaalde baan vinden. En ook om voor de al in Opsterland wonende groep van 125 werkloze statushouders alsnog een plan te maken om hetzelfde te bereiken. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het beleid werkt. Daarmee ondersteunt de rekenkamercommissie de gemeenteraad. De rekenkamercommissie doet één à twee onderzoeken per jaar. Meer informatie over de rekenkamercommissie staat op www.opsterland.nl/gemeenteraad/Rekenkamercommissie. Lees hier de volledige eindrapportage integratie statushouders