Lintjesregen zorgt voor acht onderscheidingen in Smallingerland

DRACHTEN - Burgemeester Tjeerd van Bekkum heeft vanochtend in het gemeentehuis zeven inwoners van de gemeente Smallingerland voor hun verdiensten voor de samenleving beloond met een Koninklijke Onderscheiding. In het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost ontving ook Jan de Vries uit Drachten een lintje.

Van de acht gehuldigden in Smallingerland werden zeven mensen benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Bekkum mocht uit naam van de koning ook een Ridder benoemen. Die hoogste onderscheiding was bestemd voor Harry Tjeerdsma uit Drachten, die werd geëerd wegens zijn jarenlange verdiensten voor de Independent Order of Odd Fellows (IOOF), het organiseren van vakanties en recreatiewerk voor mensen met een beperking en minder bedeelden en de opvang van asielzoekers. Ook was hij oprichter en tien jaar voorzitter van de Voedselbank Smallingerland. Age Veldboom uit Oudega zette zich vooral  in voor de gereformeerde kerk van zijn vorige woonplaats Earnewâld en het Skûtsjesilen. Zo was hij mede-oprichter en vrijwilliger van de Stifting Houten Skûtsje en initiator, medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Skûtsjemuseum Earnewâld. Hij heeft onder meer een grote bijdrage geleverd aan de bouw van de Aebelina, een replica van het houten skûtsje en is bestuurslid van de historische Stichting Foar De Neiteam. Daarnaast is hij voorzitter van de IJsclub Lyts Bigjin Earnewâld. Oud-onderwijzer Harmen Bosga uit De Tike ontving het eerbetoon voor zijn werk en inzet voor de Hervormde Gemeente Opeinde-Nijega- De Tike, de christelijke gemeente van het Roemeense Uriu, voetbalvereniging ONT in Opeinde en het dorpshuis, dorpsfeest, dorpskrant, Christelijke Plattelandsvrouwen Bond, het Groene Kruis, Historische Kring De Rûnte en de vereniging voor Dorpsbelang in zijn woonplaats. Gerben Huisman uit Drachten kreeg zijn lintje voor al het werk dat hij als vrijwilliger jarenlang heeft gedaan voor de onderofficiersmess van de Vliegbasis Leeuwarden, het Reumafonds, wijkcentrum @Holdert in Drachten, de Wijkraad Noord Oost Drachten, de Bond van Wapenbroeders, de Vereniging van Oud Onderofficieren vliegbasis Leeuwarden, zorginstelling Huys ter Swaach, als Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Smallingerland en als mantelzorger. Martje Dijkstra-Broekema uit Drachten ontving haar lintje voor het vrijwilligerswerk dat ze jarenlang verrichtte voor de openbare basisschool De Tille in Drachten, de Scouting Ba-Ow Beetsterzwaag, de Vereniging Openbaar Onderwijs Smallingerland, de kostuumgroep van de Toneelvereniging Diever, als gastvrouw bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, Uitvaartmaatschappij De Laatste Eer in Drachten, de afnamelocatie Drachten van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening en als collectante voor diverse goede doelen. Gretha de Wilde-Beldman uit Drachten werd onderscheiden voor haar inzet voor Wandelsportvereniging De Trochsetters in Drachten, ziekenhuis Nij Smellinghe, Wijkgemeente De Arke van de Protestantse Gemeente in de Drait, voetbalvereniging Drachtster Boys en de christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Teddy Mulder-Baron uit Drachten doet al bijna vijftig jaar vrijwilligerswerk, onder meer voor de voormalige Stichting Pax Christi Kinderhulp, als gastgezin voor West-Berlijnse kinderen, bij de Korfbalvereniging Drachten en vv Drachtster Boys en bij de Wijkgemeente De Arke van de Protestantse Gemeente Drachten. Jan-Willem de Vries uit Drachten zet zich sinds 1990 in als vrijwilliger bij het Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema en was vanaf 1994 twintig jaar betrokken bij de opvang van vogels en zoogdieren in Fûgelhelling in Ureterp. De Vries kreeg vanochtend zijn lintje uit handen van burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen tijdens een feestelijke bijeenkomt in het gemeentehuis in Buitenpost.