Buurtzorg Plus-teams werken samen met eerstelijnstherapeuten

Drachten -  Al tien jaar zijn er in Nederland Buurtzorg teams actief: zelfsturende en zelfstandige teams, zonder managers. Sinds kort mogen Buurtzorg Drachten Oost, West en Noord zich bovendien een Buurtzorg Plus-team noemen. 

De Buurtzorgteams zijn een samenwerking aangegaan met andere specialisten in de eerstelijnsgezondheidszorg: de fysiotherapeuten uit de praktijk Moleneind en ergotherapeut Edith Weidenaar. ,,We zijn betrokken bij gezamenlijke cliënten, we zien elkaar regelmatig en we hebben korte onderlinge samenwerkingslijnen voor cliëntoverleg", aldus Maryse van Balen, wijkverpleegkundige en Sandra Klein-Obbink, fysiotherapeute. Sinds kort is er de samenwerking met de diëtiste Anneke Kloosterman van Diëtheek. Zij is onder andere gehuisvest in de fysiotherapiepraktijk Moleneind. Een goede aanvulling om de kwaliteit van zorg te verhogen, bijvoorbeeld bij het risico van ondervoeding bij ouderen. De therapeuten zijn gericht op de reactivering van (inactieve of benauwde) cliënten en helpen bij het vinden van hulpmiddelen bij beperkingen. Ze bieden ondersteuning aan cliënt en mantelzorger in de uitvoering van hun taken. In Buurtzorg Plus-teams wordt sterk gefocust op het verbeteren van de zelfredzaamheid van cliënt en mantelzorger door nauwe samenwerking tussen de therapeuten. De zorg rond de cliënt is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid.