Geesje Duursma uit Burgum is Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Drachten - Geesje Duursma, eigenares van restaurant De Pleats in Burgum, is sinds vanochtend Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Jeroen Gebben van de gemeente Tytsjerksteradiel speldde haar vanochtend de koninklijke onderscheiding op. Van de zes Ridders in Fryslân is zij de enige vrouw. Zij is met haar 44 jaar ook meteen de jongste lintjesdrager. Geesje Duursma is van grote waarde voor de organisaties waar zij vrijwilligerswerk doet. Zij is zeer actief en betrokken met een brede visie op cultuur (onder andere de Friese taal), onderwijs, zorg, toerisme en economie. Duursma zet zich bovengemiddeld in voor de maatschappij, naast haar drukke bestaan als horecaondernemer en moeder. Vele activiteiten Geesje Duursma is momenteel: bestuurslid van de Afûk; gastspreker, docent en studentenbegeleider aan de Stenden Hotel Management School; gastspreker, projectmedewerker, ondernemer, begeleider en initiator bij Koninklijke Horeca Nederland; penningmeester, initiator en vraagbaak bij Stichting Autisme Campus Friesland; bestuurslid van Stichting Autisme Café Tytsjerksteradiel; voorzitter Korenmolen De Hoop; bestuurslid Markant Friesland; voorzitter stichting Oranje Ferbynt en projectmedewerker, aanjager en ondernemer Stichting Burgumer Aktiviteiten Kommissie. Bovendien was zij van 2004 tot 2016 voorzitter van de Stichting Trouwen in Burgum en van 2012 tot 2016 projectmedewerker en aanjager in de projectgroep Burgum Heeft Meer. Drie lintjes  Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft aan drie inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt in een volle zaal in De Pleats in Burgum: niet alleen aan Geesje Duursma, ook aan Simon Meinema uit Suwâld en Jansje de Vries uit Tytsjerk. Zij zijn beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Meinema (1967) is onder andere sinds 1995 initiatiefnemer en vrijwilliger en sinds 2000 bestuurslid van Stichting Kunstkring Hardegarijp. Jansje de Vries (1945) was van 1990 tot 2015 redactielid van de dorpskrant van Tytsjerk, waarvan de laatste jaren als hoofdredactrice. Zij draagt wekelijks haar Friese boeken voor in de hele provincie en is in haar dorp de langstlopende collectante voor de Nierstichting. Dit jaar collecteert zij voor de 45e keer.