Lintje voor Earnewâldster Harmen de Vlas

EARNEW - ÂLD - Harmen de Vlas is gistermiddag benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De Vlas kreeg zijn lintje opgespeld door burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel bij de opening van  het vaarseizoen in Earnewâld.

Harmen de Vlas (71) uit Earnewâld is op vele fronten actief, voor en achter de coulissen. Of dat nu het dorp Earnewâld is, de natuur, het skûtsjesilen of de Friese cultuur. De Vlas – tot 2010 directeur basisschool Earnewâld – is vanaf 1999 bestuurslid van Stichting Skûtsjemuseum Earnewâld en vanaf 2009 tot en met gisteren de voorzitter. Dat is één van de redenen waarom hij gisteren is onderscheiden. Tijdens het Keningssilen van Earnewâld, waar hij als verslaggever aanwezig was, werd hij na de prijsuitreiking verrast met een lintje. Aansluitend arriveerde de nieuwe Feankeninginne en luidde de burgemeester het nieuwe watersport/toeristenseizoen in. Afscheid Donderdag nam Harmen de Vlas tevens afscheid van het bestuur van Stichting Skûtsjemuseum Earnewâld. Onder zijn leiding en groot enthousiasme is de Historische Scheepswerf- en Skûtsjemuseum De Stripe geworden tot een museum dat alom bekend is in de regio. Van 2009 tot 2012 was De Vlas ook voorzitter en vrijwilliger bij museum It Kokelhûs in Earnewâld. Onder zijn leiding is het museum in 2009 losgekoppeld van de Ottema-Kingma Stichting (die tot die datum eigenaar was van het gebouw) en werd het gebouw overgenomen met een forse bruidsschat, wat het nu nog steeds mogelijk maakt dat het museum in Earnewâld een bestaansrecht heeft. Naast deze twee musea is De Vlas ook actief en betrokken bij dorpsbelang. Als voorzitter werkte hij actief aan de dorpsvisie en fungeerde hij als boegbeeld voor het dorp toen de strijd om de komst van een massaal bungalowpark losbarstte. Toen er een grote dreiging kwam vanuit de hoek van de kanaalverbreding die ten kostte zou gaan van zowel natuur als toerisme, was het De Vlas die actief met de andere leden van dorpsbelang probeerde om daarin met argumenten verandering in te brengen. Naast de gewone zaken werd onder zijn voorzitterschap de kiem gelegd voor de oprichting van het Nationale Park de Âlde Feanen. Na de totstandkoming van het Nationaal Park de Âlde Feanen was De Vlas de vertegenwoordiger vanuit het dorp in verschillende werkgroepen en het overlegorgaan Nationale Parken.