Gezinscontract

Drachten - Netwerk Notarissen heeft iets nieuws ontwikkeld: het gezinscontract.

In een gezinscontract kunnen samengestelde gezinnen waarbij beide partners kinderen hebben uit een eerdere relatie afspraken vastleggen over allerlei zaken. Het gezinscontract moet u zien al een aanvulling op een samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden. Wat leg je er in vast? In een gezinscontract leg je afspraken vast over financiële zaken maar ook over niet-financiële zaken, en het stiefouderschap. Je kunt er onder meer (aanvullende) afspraken in vastleggen over: - ouderschapsplannen; - gebruik van namen; - opvoeding en verzorging van de kinderen; - huisregels en huishoudtaken; - medische aangelegenheden; - verdeling kosten van de huishouding; - betalen van bijzondere kosten; en - beschrijving eigendommen van de kinderen. Gezinsvergadering Als u het belangrijk vindt dat de kinderen inspraak hebben bij de beslissingen die hen ook aangaan (vakanties, gezinsactiviteiten, huisregels) dan kunnen ook afspraken worden vastgelegd over een gezinsvergadering, waarbij ook kinderen stemrecht hebben met betrekking tot voorstellen die aan de orde komen. Dat lijkt misschien allemaal wat overdreven, maar kan de onderlinge band wel frishouden en verstevigen. Meeouderclausule Indien een van de partners kinderen uit een eerdere relatie heeft adviseren wij u in plaats van een gezinscontract een meeouderclausule op te nemen in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden. In die clausule leg je onderling met je partner afspraken vast over het meeouder zijn van de kind(eren) van je partner. Checklist Wilt u weten of het gezinscontract/meeouderclausule ook handig is in uw situatie? Neem dan contact met ons op, wij hebben een handige checklist. _____________________________________________________________________ Netwerk Notarissen vormen een organisatie van 154 Nederlandse notariskantoren.