Bosbad Appelscha weer open

Drachten - Aanstaande vrijdag 5 mei wordt het Bosbad in Appelscha weer geopend. Het seizoen loopt tot en met zondag 3 september.

Gedurende deze periode heeft het bad een openstelling van 10.00 uur tot 18.00 uur. Bij mooi weer wordt de openstelling verlengd tot 20.00 uur. Bij slecht weer kan dit worden beperkt tot 16.00 uur. Continuïteit gewaarborgd Vorig jaar heeft de gemeente Ooststellingwerf haar beleid omtrent sportaccomodaties gewijzigd. Dit betekent dat de Stichting Bosbad Appelscha (SBA), als eigenaar, voortaan zelf verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van het Bosbad. Wel blijft de gemeente een exploitatiebijdrage verstrekken aan SBA. Ook was het bestaande contract met Laco per 1 januari 2017 afgelopen. Het Bosbad is oorspronkelijk gerealiseerd door en voor de bewoners van Appelscha. Nu is het bad vooral onderdeel van de toeristische en recreatieve infrastructuur van Appelscha en omgeving; en heeft dus ook een belangrijke economische functie. Om deze reden heeft het bestuur van SBA deze facetten nader in de stichting opgenomen en de stichting versterkt. Zo zijn de Ondernemersvereniging Appelscha, een tweetal grote recreatieondernemers en Plaatselijk Belang Appelscha als deelnemers in de stichting en tot het bestuur toegetreden. Om dezelfde reden heeft SBA besloten de exploitatie van het Bosbad ook nu weer uit te besteden aan een professioneel bedrijf. Laco blijft exploitant Na een fikse periode van voorbereiding en overleg hebben het bestuur van SBA en de directie van Laco vooraf aan de opening van het Bosbad hun handtekening gezet onder een 10-jarig exploitatiecontract. Dit betekent dat Laco opnieuw het beheer en de exploitatie van dit bad zal verzorgen. Om hierbij te (blijven) voldoen aan de veiligheids- en milieueisen, maar ook aan een goed onderhoudsniveau zijn in dit contract goede afspraken gemaakt. Het bestuur van SBA is er van overtuigd dat op deze wijze het voortbestaan van het Bosbad goed is gewaarborgd en dit bad een goede recreatie- en sportvoorziening voor Appelscha en omgeving zal blijven betekenen.