Expositie Stil Grensland in Buitencentrum Drents-Friese Wold

Drachten - Schilder Raphael Vossen exposeert met Stil Grensland tot eind september bij Staatsbosbeheer, in het Buitencentrum Drents-Friese Wold in Appelscha.

De permanente omvorming van het Wold tot de huidige landschappelijke schoonheid loopt het afgelopen decennium grotendeels parallel met de ontwikkeling van de in Oosterwolde woonachtige schilder Raphael. De aangetroffen vorm is steeds het voorlopige eindstation. Dikwijls zoekt hij zijn weg in zandverstuivingen, langs bosranden, over konijnpaadjes en door arcadische heuvels en dalen. Het Wold is een plaats van verandering en na een maand kan er een ander landschap ontstaan zijn. De schilder speelt het spel van verandering mee in een grove toets die het grote, kleine, verre, nabije, beweging en stilstand omsluit. Gelijk een zandloper toont het Wold fysieke verandering. Het manifesteert de onopgesmukte werkelijkheid van beweging en vergankelijkheid. Het is goed zo, voor wie het gadeslaat, ondergaat en wellicht het eigen Zelf onmiskenbaar ervaart - tijdelijk en voorbijgaand. Dit landschap is voor de schilder een bron van schoonheid, harmonie en troost. De stemmingen door het weer spelen in het Licht een cruciale rol. In een vrij bescheiden, maar nuancerijk kleurenpalet toont het aardse Wold zich aan de bezoeker, vanzelfsprekend, bijna zelfbewust onaantastbaar, onaangedaan door de keurende en tastende blikken van verwondering van de belevende gast over zoveel oprechte eenvoud. Alle schilderijen zijn te zien in de achterste ruimte van het Buitencentrum - bovendien te koop - en mogen meteen met u terugreizen. De expositie is dagelijks gratis te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie en overige activiteiten kunt u kijken op www.staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWold