Mantelzorgcafé 'Ontmoeting en gezelligheid'

Drachten - Op woensdagavond 17 mei houdt het Steunpunt Mantelzorg Opsterland een mantelzorgcafé voor alle mantelzorgers uit Opsterland.

Het vindt plaats in de Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag en duurt van 19.30 – 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Op verzoek van meerdere mantelzorgers vinden dit jaar enkele bijeenkomsten plaats die gericht zijn op ontmoeting en gezelligheid. Zo ook op 17 mei, wanneer er gelegenheid is om gezellig met elkaar te praten, wat naar muziek luisteren, misschien zelfs even met zijn allen lekker zingen? Bent u mantelzorger en heeft u interesse voor deze bijeenkomst? U kunt zich opgeven voor 10 mei door contact op te nemen met Yvonne Suiveer, tel. 06-25000644, e-mail y.suiveer@timpaanwelzijn.nl. Voor meer informatie of ideeën voor een thema kunt u hier ook terecht. Mocht u problemen hebben met vervoer of oppas, neem dan ook contact op,  misschien kunnen zij u adviseren of u helpen iets te regelen.