Onderzoek naar ervaringen cliënten Wmo en Jeugdzorg

Drachten - Gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn benieuwd naar de ervaringen van inwoners die hulp of een voorziening ontvangen op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en/of vanuit de Jeugdwet.

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld begeleiding, huishoudelijke hulp, een scootmobiel, hulp bij dyslexie of hulp bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen. Vragenlijst Een selectie van inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen die in 2016 gebruik hebben gemaakt van deze diensten, krijgen halverwege mei een brief met een vragenlijst. Deze vragenlijst kan zowel schriftelijk als online worden ingevuld. Door het invullen van de vragenlijst kunnen inwoners de gemeente  laten weten wat hun ervaringen zijn met de hulp of voorzieningen. Met deze informatie willen de gemeentes de hulp en voorzieningen in de toekomst voor de inwoners verbeteren. Jaarlijks onderzoek De gemeenten zijn verantwoordelijk voor Jeugdwet en Wmo. Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet, zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. In 2016 hebben Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen dit onderzoek ook uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn vervolgens gepubliceerd op de website: www.waarstaatjegemeente.nl