College kiest toch voor rotonde op kruising Kaden/Dwarsvaart/Raai

DRACHTEN - De gemeente laat plannen uitwerken voor een rotonde op de kruising van de Kaden, Dwarsvaart en De Raai. Daarmee komt het college tegemoet aan de wens van de gemeenteraad en tal van belangengroepen.

Vorig jaar maart koos de gemeente nog voor een inrichting van het kruispunt met voorsorteervakken. De gemeenteraad nam daarop in april 2016 een motie van de ELP aan, waarin er voor werd gepleit om voor het gevaarlijke verkeersknelpunt ook te kijken naar de mogelijkheden voor een rotonde. Dat onderzoek is nu klaar en er is ook helderheid over de kosten. In totaal zijn vier mogelijkheden onderzocht, waarbij vooral is gekeken naar de afwikkeling van het verkeer en de verkeersveiligheid: - het verbeteren van de huidige situatie met voorsorteervakken op de Kaden. Kosten: 235.000 euro. - het verbeteren van voorrangssituatie op de kruising, ook met voorsorteervakken op de Kaden. Kosten 195.000 - de aanleg van een ronde rotonde. Kosten 490.000 - de aanleg van een rotonde zoals die nu in gebruik is op de kruising van de Vogelzang en de Stationsweg, op details dus afwijkend. Voorkeuren Er is onder andere rekening gehouden met de komst van de Aldi aan de Leidijk, waar eerder Baby Planet stond, wat extra vrachtverkeer zal opleveren. Alle vier de plannen bieden een verbetering in duidelijkheid, verkeersveiligheid, doorstroming en uitstraling. De verkeerskundige voorkeur en de financiële voorkeur van de gemeente gingen licht uit naar de geoptimaliseerde voorrangsvariant. De maatschappelijke voorkeur gaat uit naar de rotondevariant Vogelzang, zo bleek uit gesprekken met belanghebbenden rond het kruispunt. Een rotonde zou volgens verkeersdeskundigen ook de beste oplossing zijn voor fietsers. Vrijwel alle partijen kozen daarvoor, behalve Arriva. De vervoersmaatschappij verwacht dat een rotonde voor bussen juist vertraging zal opleveren. De ondernemers van de Kaden hebben gevraagd om de herinrichting goed te plannen en rekening te houden met werkzaamheden op andere plaatsen in het centrum, omdat anders het winkelgebied opnieuw langere tijd minder goed bereikbaar zal zijn. Gelijkwaardig Het nadeel van een rotonde is volgens de gemeente dat die suggereert dat de vier wegen gelijkwaardig zijn, wat in werkelijkheid niet zo is. De Noorder- en Zuiderdwarsvaart hebben de status van gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 50 km/uur, terwijl de Kaden en Raai erftoegangswegen zijn met een snelheidslimiet van 30 km/uur. Dat zou volgens het college gevolgen kunnen hebben voor andere plekken in de gemeente waar 30 km/uur wegen kruisen met 50 km/uur wegen. Overigens zijn op meerdere plekken in Drachten in dergelijke situaties wel rotondes aangelegd. De keuze voor de rotonde betekent dat de gemeente voor de herinrichting van het kruispunt 490.000 euro plus 35.000 euro aan voorbereidingskosten kwijt is. Dat geld is er al. In 2015 is al 150.000 euro gereserveerd voor de aanpak van deze kruising en dat bedrag is door de gemeenteraad in november vorig jaar verhoogd tot 400.000. Verder heeft de provincie Fryslân voor de aanpak al 150.000 euro aan subsidie toegekend. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat nog dit jaar met het werk wordt begonnen.