Galerie Buitengewoon extra open tijdens Kunstroute Smallingerland

DE WILGEN - Galerie Buitengewoon aan de Drachtster Heawei is dit weekeinde extra geopend in verband met de Kunstroute Smallingerland.

In de galerie is tot en met het eerste weekeinde van juni de expositie SKIN te zien met schilderijen van Cor Heintjes, sieraden van Hennie Broers en beelden van Jitse Sikkema. De eerstvolgende openingstijden zijn 13 en 14 mei, 27 en 28 mei, 3 en 4 juni, steeds van een tot vijf uur 's middags. 23 kunstenaars Aan de Kunstroute doen dit keer 23 ateliers en kunstenaars mee: in Drachten Anneke Reeder, Jannes Kleiker, Rienk van Houten, Henk Hofstra, Margreet de Jong, Mief, Margreet Boonstra, Aleid Dertien, Bart Dertien, Bert Klaver, Jan Ketelaar, Ankie Douma, Marian Ciebrant, Sattar Kawoosh, Sabine Liedtke, Maaike Buisman en Hilda Klaassen, Durkje Haringa en Roel Hoekstra in Oudega, Klaske Kalsbeek in Rottevalle, Tjabel Klok in Opeinde, Ardie Blok in De Wilgen en Rolf Döderlein De Win in Boornbergum. Zij houden dit seizoen vier weekenden open huis in hun ateliers/presentatieruimtes. Zie ook www.kunstroutesmallingerland.nl