Vaarexcursie XL door Nationaal Park De Alde Feanen

Drachten - ÂLD - Vanaf het Bezoekerscentrum in Earnewâld vertrekt zaterdag 20 mei om 10.30 uur een vaarexcursie XL door Nationaal Park De Alde Feanen.

Er wordt gevaren langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie. Onderweg vertelt de excursieleider van It Fryske Gea over de roofvogels en watervogels die de groep tegenkomt. Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa; Nationaal Park De Alde Feanen. Deze extra lange vaarexcursie duurt tot ongeveer 13.30 uur. Opgave kan tot vrijdag 19 mei 15.00 uur via 0511 - 53 96 18. Het uitzicht vanaf het open bovendek is prachtig, vergeet daarom warme kleding en een verrekijker niet. Aalscholverkolonie, rietlanden en moerasbossen Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. De grootte en variatie in landschappen en vogelsoorten is indrukwekkend. Bioloog Freek Vonk vergeleek het zelfs liefkozend als de Afrikaanse Savanne van Fryslân. Excursieboot De Blaustirns vaart op zonne-energie stil door de natuur. Het bovendek geeft een weids uitzicht over de rietlanden en bloemrijke graslanden. Daardoor zijn reeën en (roof)vogels goed zichtbaar. Beneden is het overdekt genieten van de omgeving. De laatste jaren laat de imposante zeearend zich regelmatig zien. Ontdek tijdens deze excursie hoe hij aan zijn bijnaam 'de vliegende deur' komt.