De Singel gaat toch weer open voor auto's

DRACHTEN - De Singel gaat toch weer open voor gemotoriseerd verkeer. Het college heeft haar eerdere besluit om de straat tussen Kaden en Berglaan definitief af te sluiten weer ingetrokken.

Met het besluit komt het college van burgemeester en wethouders tegemoet aan een motie van de gemeenteraad, die op verzoek van de fracties van de Eerste Lokale Partij en Smallingerlands Belang opriep om het eerdere besluit om de weg te sluiten niet uit te voeren. De Singel zou volgens de fracties open moeten blijven voor doorgaand verkeer tot de afronding van de werkzaamheden op de Kaden zijn voltooid. Volgens de beide lokale fracties bestond vooral bij de ondernemers aan De Kaden grote onrust, omdat ze grote omzetverliezen vrezen tijdens de herinrichting van de Kaden dit jaar. Deze ondernemers hebben eerder al de nadelige gevolgen ondervonden van de afsluiting van De Drift, Lange West, Vogelzang en De Singel. Bovendien had het college eerder aangegeven dat de afsluiting van de Singel met betonblokken tijdelijk zou zijn. De betonblokken op de Singel worden verwijderd. De bewoners, die eerder al een brief over de afsluiting hadden gekregen, krijgen een nieuwe brief met de melding dat het eerdere besluit niet meer geldt.