Smallingerland weigert subsidie Onafhankelijke Seniorenvereniging

DRACHTEN - Smallingerland heeft het subsidieverzoek van de Onafhanelijke Seniorenvereniging Smallingerland (OSS) afgewezen.

De OSS is opgericht omdat veel leden van de ANBO ontevreden waren met het gevoerde beleid van de ouderenbond. In Smallingerland is net als in veel andere gemeenten een nieuwe belangenvereniging opgericht. Hiervoor hebben ze aanzienlijke kosten moeten maken. In totaal gaat het om een bedrag van 2160 euro, onder andere voor de notaris, software, administratie en het organiseren van vergaderingen. In een kennismakingsgesprek met wethouder Jos van der Horst heeft het bestuur van de OSS in december aangegeven dat ze heel graag een eenmalige subsidie willen hebben. De gemeente gaat daar niet in mee. Volgens het college richt de OSS zich niet specifiek op kwetsbare groepen, zoals die in de gemeentelijke zijn beleidsnota's gedefinieerd. Er is dus geen subsidietitel te bedenken die subsidie hiervoor rechtvaardigt. Bovendien kunnen de gemaakte kosten op termijn via contributies worden verrekend. Ook andere verenigingen hebben geen bijdrage in de oprichtingskosten ontvangen.