Smallingerland betaalt mee aan Streekpad Noardlike Fryske Wâlden

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland betaalt 7.651 euro voor de aanleg van een Streekpad in de Noardlike Fryske Walden. Daarvan komt 3.825 euro uit de post cultuurhistorie en 3.826 euro uit de post Recreatie en toerisme.

Voor het Nationaal Landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is een lange afstandswandelpad (LAW-Streekpad) ontwikkeld. De route van in totaal 150 kilometer is in overleg met de gemeenten en de Vereniging De Noardlike Fryske Wâlden gemaakt en loopt langs cultuurhistorische plekken in Smallingerland. De route zal door de landelijke organisatie Wandelnet worden aangelegd en onderhouden. Het streekpad valt onder de zogenaamde lange afstandswandelpaden. Deze paden trekken veelal bezoekers van buiten de regio en zorgen daarmee voor bestedingen binnen de regio. Leeg gebied Op de overzichtskaart van lange-afstandswandelpaden in Nederland was Friesland nog een betrekkelijk leeg gebied. Het echtpaar Jongejan uit Boelenslaan heeft als fervente wandelaars het initiatief genomen om een route te ontwikkelen voor de Noardlike Fryske Wâlden. Het gaat daarmee om een initiatief van onderop. De Stichting Wandelnet is bij het pad betrokken. Daarin werken twaalf landelijke wandelorganisaties samen. Het platform is verantwoordelijk voor het beheer van de LAW's en streekpaden in Nederland. Volgens het college zorgt de wandelroute voor bestedingen in de regio, die direct merkbaar zijn bij ondernemers. Door de realisatie van het streekpad kan er mogelijk ook nieuwe bedrijvigheid voortkomen, zoals bij het Pieterpad en de B&B's. De route loopt langs cultuurhistorische plekken in Smallingerland en gaat vergezeld van een routegids die de cultuurhistorie van de streek beschrijft. Bedrag per kilometer De ontwikkeling van het wandelpad kost in totaal 95.000 euro. De betrokken gemeenten hebben ieder een bijdrage beschikbaar gesteld. Het gaat om een vast bedrag van 5.000 euro en een variabel bedrag, dat afhankelijk is van het aantal kilometers wandelpad binnen de betreffende gemeente. Voor Smallingerland is dat 26 kilometer (Tytsjerksteradiel 58 km, Dantumadiel 15 km, Kollumerland 17 km en Achtkarspelen 31 km). Ook de vereniging Noardlike Fryske Wâlden draagt financieel bij. De provincie heeft toegezegd de helft van de kosten voor haar rekening te nemen.