Oversteek Noorderhogeweg voor Philipspersoneel gaat weg

DRACHTEN - De gemeente sluit de voetgangersoversteek over de Noorderhogeweg bij de rotonde met de Tussendiepen af. Het gaat eerst om een proef van drie maanden. De afsluiting kost de gemeente 5000 euro.

Bij de aanleg van de rotonde op de kruising van de Noorderhogeweg met de Tussendiepen is op verzoek van Philips een voetgangersoversteek aangelegd. Die was nodig voor Philipsmedewerkers die hun auto bij de fabriek aan de Tussendiepen parkeren en werken in de gebouwen aan de Oliemolenstraat. Bedrijfsonversteek Met de oversteek maakte de gemeente een uitzondering op haar eigen regel dat er geen voetgangersoversteekplaatsen komen op dubbele rijstroken. Dat geeft namelijk het risico van zogenoemde afdekongevallen, omdat met vier rijstroken de voetganger niet voor alle automobilisten steeds goed is te zien. De uitzondering is destijds toegestaan omdat de oversteek een echte 'bedrijfsoversteek' is. Hij wordt alleen gebruikt door (volwassen) Philipsmedewerkers die zich bewust zijn van de gevaren. Nu er bij de Piipbrêge op het Moleneind een veilige oversteek onder de Noorderhogeweg door is, heeft Philips de gemeente gevraagd om de oude voetgangersoversteek bij rotonde op te heffen. De gemeente vreest echter dat veel voetgangers moeilijk van hun gewoonte af zijn te helpen en toch nog gebruik maken van de rotonde om de Hogeweg over te steken, omdat ze geen zin hebben het eind naar de brug om te lopen. ,,De ervaring leert dat voetgangers moeilijk te sturen zijn'', aldus de gemeente. Met het dichtzetten van de oversteek bestaat het gevaar dat de voetgangers zelfs deels via de hoofdrijbaan van de rotonde gaan lopen. Proef De afsluiting is daarom eerst een proef. Met Philips is afgesproken dat zij zorgen voor een goede voorlichting en communicatie naar hun eigen medewerkers. Het personeel wordt ook gewezen op de nieuwe looproutes door (beveiligings)medewerkers van Philips. Ook aan andere bedrijven die op het terrein aan de Oliemolenstraat zijn gevestigd is gevraagd om hun medewerkers op de hoogte te stellen van de wijziging. Bestaande blauw-witte hekjes worden een kwartslag gedraaid, waardoor de bestaande oversteek wordt geblokkeerd. De hekjes in de middenberm worden naar de buitenbermen verplaatst, zodat juist daar de voetgangersoversteek goed wordt afgesloten. Ook wordt de tegelverharding bij de oversteek weggehaald. Na drie maanden volgt een evaluatie en een definitief besluit. Voldoet de situatie, dan wordt ook het trottoir in de oksel Tussendiepen - Noorderhogeweg verwijderd. Hier komt gras voor terug. Daarnaast worden de drie lantaarnpalen en de waarschuwingsborden voor overstekende voetgangers bij de oversteek verwijderd.