Kwart miljoen voor veiliger oversteken voor fietsers

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland trekt 250.000 euro uit voor het verbeteren van een aantal onveilige fietsoversteken.

De gemeente heeft vorig jaar augustus onderzoek laten doen naar verkeersveilige oversteken van het hoofdfietsnetwerk in de Gemeente Smallingerland. Daarbij gaat het vooral over oversteekplaatsen in grotere wegen, de zogenaamde gebiedsontsluitingswegen. Het onderzoek past in het doel van de gemeente om het fietsnetwerk aantrekkelijker te maken. De knelpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen wil de gemeente nu aanpassen en opnieuw inrichten. Belangrijk is dat de oversteek helder en leesbaar is voor alle weggebruikers. Vorrangsregeling Bij een aantal kruisingen is de voorrangsregeling niet in orde. Met het aanpassen van de bebording is dit op te lossen. Inmiddels zijn deze locaties doorgegeven aan de buitendienst. Het gaat om de kruisingen van de Lauwers met de Oprijlaan en de Overstesingel (3x fietsoversteek), de Stationsweg met het Noord, de Zuiderdwarsvaart met de Martin Luther Kingsingel (bij de bocht) en de Noorderdwarsvaart met De Knobben. Een aantal kruisingen voldoet niet aan het criterium rijrichtingscheiding. Deze kruisingen worden niet aangepakt omdat er niet genoeg ruimte is om hier maatregelen toe te passen. Destijds is er ook bewust gekozen voor aansluitingen zonder middengeleider. Dit betreft op de Stationsweg de kruisingen met de Westersingel en de Schwartzenberghlaan. Een aantal kruisingen wordt binnenkort aangepakt vanuit al lopende projecten. Dit zijn de kruisingen Zuiderdwarsvaart met de Zuidkade (hier komt een rotonde), De Folgeren met de Kletserlaan en de Folgeralaan met de Waterlelie. Groen aanpakken Een aantal in het rapport genoemde gevaarlijke kruisingen is inmiddels al aangepakt bij de herinrichting van Ureterpvallaat. Bij één locatie, de kruising van het fietspad met de Postlaan, kan door middel van wat aanpassingen aan het groen het zicht voor de weggebruikers verbeterd worden. Er blijven vier locaties over waarover nog nagedacht moet worden over oplossingen om de oversteekbaarheid te verbeteren. Dat zijn de oversteken op de Overstesingel met de Kuinder, de Eikesingel met de Burmanialaan en de Sportlaan en de Ringweg met de Noorderdwarsvaart. De gemeente verwacht dat die oversteken volgend jaar aangepakt kunnen worden.