Halve ton ligt klaar voor toekomstig TIP/VVV

DRACHTEN - Het college van B&W trekt voorlopig jaarlijks 50.000 euro uit voor de lokale en regionale promotie en informatievoorziening aan toeristen en recreanten.

In 2010 is de gemeentelijke bijdrage aan de VVV-Drachten stopgezet. In de regio is sindsdien volgens de gemeente een leemte ontstaan in de ontvangst van - en informatievoorziening aan gasten. Juist op dit moment is daar wel behoefte aan, vanwege onder andere de activiteiten in het kader van het Stijljaar (2017) en Culturele Hoofdstad van Europa 2018. In opdracht van de gemeente wordt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het opzetten van een Toeristisch Informatiepunt (TIP) in Smallingerland. De eerste resultaten benadrukken volgens het college de behoefte en kansen voor een TIP in Drachten. Zo'n TIP is echter niet te betalen uit het huidige budget voor promotie van Recreatie en Toerisme. Merk Op toeristisch gebied zijn op dit moment actief Merk Fryslân en de Stichting Toeristische netwerk Friese Wouden. Merk Fryslân richt zich echter op de promotie en vermarkting van het merk Fryslân en de Wadden buiten de provincie. De promotie en informatievoorziening aan gasten binnen de regio wordt overgelaten aan de regio en de gemeenten. Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden werkt samen met de regio-aanjager van Merk Fryslân, ondernemers, regionale organisaties en vrijwilligers om de Friese Wouden als geheel toeristisch op de kaart te zetten. De stichting is hierbij afhankelijk van lokale organisaties die zorgen voor input. Binnen Smallingerland ontbreekt een platform hiervoor. Een informatiepunt in Smallingerland wordt node gemist, zo bleek al eerder uit enquêtes, bij de vorming van de Visie Waterfront Drachten en initiatieven van Citylab Drachten. Het ontbreekt vooral aan een duidelijke plaats waar gasten en burgers terecht kunnen voor (toeristische) informatie. Citylab Drachten wil heel graag in samenwerking met de gemeente en ondernemers een TIP oprichten. Er is daarmee volgens het college sprake van een lokaal initiatief dat om ondersteuning vraagt. Met een goede ontvangst van bezoekers in Drachten en Smallingerland wordt indirect beoogd uiteindelijk te zorgen voor meer bestedingen en werkgelegenheid in Smallingerland. Potje De gemeente heeft op dit moment voor marketing en promotie van recreatie en toerisme een potje 35.300 euro per jaar, maar dat is niet bedoeld voor een TIP of VVV. Het wordt ingezet voor bijdragen aan Merk Fryslân, TNFW, de website uitindrachten.nl en de VVV-app. De deskundigen bij wie de gemeente om advies heeft gevraagd stellen dat het opzetten van TIP Drachten samen met City Lab een bijzonder waardevolle toevoeging is. Daarvoor zou per jaar 50.000 euro nodig zijn. De jaarlijkse subsidie voor de ANWB/VVV-Drachten bedroeg in 2010 ruim 34.000 euro. Hoe groot de bijdrage van de gemeente echt zal zijn is nog niet bekend, dat wordt pas duidelijk als het onderzoek klaar is. Op basis van de adviezen heeft het college echter al vast de 50.000 euro gereserveerd.