Clinic demonstreet walking football in Burgum

Drachten - Je kunt lang en breed praten óver walking football, maar het beste is om te laten zien hoe het er in de praktijk uitziet.

Dat gebeurde woensdagmorgen in Burgum op het gloednieuwe kunstgrasveld van het Koningsland, waar een walking football-team van Leeuwarder Zwaluwen, spelend onder de toepasselijke naam Old Stars, een demonstratie gaf. Een clinic om te laten zien wat je je eigenlijk moet voorstellen bij deze nieuw tak van voetbal. De ochtend begon met een woord van welkom door Bokke de Groot van vv Bergum, een van de initiatiefnemers van dit project. Dat is erop gericht om in Burgum en omstreken ook het walking football van de grond te krijgen. De vraag is of er genoeg belangstelling is van potentiële deelnemers en om die interesse te testen was deze clinic georganiseerd. Het liep bepaald nog niet storm, maar het was zoals een van de initiatiefnemers, Arent Bekhof, het verwoordde: ,,Dit soort initiatieven heeft tijd nodig, je kunt niet verwachten dat de liefhebbers in rijen van vier staan te dringen om mee te doen. We gokken op een stuk of tien deelnemers als we in september van start gaan en dan hopen we dat ‘it yn ‘e rûnte praat’.” Wandelvoetbal De clinic speelde zich af op het nieuwe kunstgrasveld, een ideale ondergrond voor deze vorm van voetbal die in feite in het leven is geroepen voor een doelgroep die betaat uit 60-plussers. Vandaar dat het walking football een paar specifieke spelregels kent. Niet hard lopen, het is letterlijk ‘wandelvoetbal’ en soms levert dat situaties op waarbij spelers een bal proberen binnen te houden en daarbij een soort snelwandelen gebruiken. Er mag ook niet door de lucht worden gespeeld, in die zin, dat de bal onder heuphoogte moet blijven. De groep van de Leeuwarder Old Stars liet zien dat ze de specifieke eigenschappen van walking football al prima onder de knie hebben. Met name in de afsluitende onderlinge parijtjes was goed te zien hoe walking football in principe gespeeld moet worden. Aanvankelijk, zo hadden ook de Old Stars gemerkt, wordt er vaak wat lacherig gedaan over deze tak van voetbal, maar als mensen zien wat er gebeurt op het veld en hoeveel plezier dit geeft, kijken ze er met hele andere ogen naar. En met name dat plezier, niet alleen binnen, maar zeker ook buiten de lijnen, is een wezenlijk onderdeel van walking football. Af en toe schalt er een homerisch gelach over het Burgumer kunstgras en de spelers sparen elkaar verbaal ook bepaald niet. Maar stuk voor stuk zijn ze vol lof over dit initiatief: ,,Het is goed voor je, je bent bezig, lekker in beweging, zondat dat het te belastend is, het is bovendien gezellig, met name ook na afloop. En je kunt dat aflezen aan de opkomst op de training, iedereen die maar enigszins kán, is elke keer aanwezig. Het is voor de meesten van ons een ideale manier om achter die vervelende geraniums vandaan te komen en te blijven. We kunnen het iedereen aanraden.” De sessie werd afgesloten met een kort gesprek op het veld en daarna was er voor de deelnemers een speciale sportlunch in de kantine van vv Bergum. Als alles verloopt zoals de organisatie het graag ziet, dan is er een officiële ‘kick off’ in september.