Zestig Friese scholen aan de slag met muziek

DRACHTEN - Zestig basisscholen in Friesland ontvangen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om vanaf komend schooljaar aan de slag te gaan met muziek. Door heel Nederland zijn nu al ruim 1000 scholen die dankzij de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs werken aan meer en beter muziekonderwijs.

De komende drie jaar kunnen de zestig scholen, verspreid over heel Friesland, werken aan het verbeteren van hun muziekonderwijs, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met partijen uit het muziekveld. Hiermee komt het totaal aantal scholen dat in de afgelopen twee rondes in Friesland subsidie heeft ontvangen op 111. In Drachten gaat het om de christelijke basisscholen 't Foarhûs (15.000 euro), It Ambyld (15.000), De Voorde (20.000), Het Mozaiek (20.000), SBO It Heechhôf (15.000) en Jenaplanschool De Wiekslag (15.000). Verder doen mee pcbo De Grûnslach (sinds vorig jaar onderdeel van samenwerkingsschool Diamant, 15.000) in Oudega, cbs De Opdracht (20.000) in Ureterp, pcbo By de Boarne (15.000) in Boornbergum, pcbo De Wyngert (nu onderdeel van De Frissel, 15.000) in Drachtstercompagnie, pcbo It Maitiidslibben (nu Leister Igge 15.000) in Opeinde, pcbs De Librije (20.000) in Gorredijk, cbs De Paedwizer (20.000) in Beetsterzwaag) en obs De Toekan (20.000) in Oosterwolde. Talenten ,,Het is mijn ambitie dat in 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend is. Ik ben dan ook verheugd dat al meer dan 1000 scholen werk maken van goed muziekonderwijs. Muziek is van en voor iedereen. Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontdekken, leren luisteren en vooral leren samen spelen. Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben'', zegt Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De tweede ronde van de Impuls muziekonderwijs is op 1 april gesloten. Alle scholen die een aanvraag indienden hebben ondertussen bericht ontvangen. Nadat vorig jaar in de eerste ronde al 542 scholen in Nederland konden starten met het versterken van hun muziekonderwijs, gaan in het aankomend schooljaar nog eens bijna 500 nieuwe scholen aan de slag met meer en beter muziekonderwijs. De derde ronde gaat open op 2 oktober 2017. 850 aanvragen Voor de tweede ronde van de regeling ontving het Fonds voor Cultuurparticipatie ruim 850 aanvragen. Dit is aanzienlijk meer dan de circa 500 aanvragen die binnen het beschikbare budget van 8 miljoen euro voor deze ronde gehonoreerd konden worden. ,,Het is geweldig dat dankzij de Impuls muziekonderwijs nu al 1000 scholen werk kunnen maken van meer en beter muziekonderwijs. We hopen dat ook de scholen die dit jaar geen subsidie hebben kunnen ontvangen hun enthousiasme vasthouden en voor de volgende ronde opnieuw een aanvraag indienen. De vele aandacht voor muziek op de basisschool zorgt voor een belangrijke beweging, waarin onze partners bij het ministerie van OCW, Méér Muziek in de Klas en het LKCA ook een belangrijke rol spelen'', zegt Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie. Met de Impuls muziekonderwijs geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie basisscholen de kans te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dit doen zij onder andere door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten. Lees ook: Broken Brass zorgt voor polonaise op het schoolplein