Obs De Bolder helpt samen met Kentalis kinderen met taalstoornis

DRACHTEN - Obs De Bolder en Kentalis hebben woensdag een overeenkomst gesloten over het helpen van kinderen met een taalstoornis.

Woensdag was het een feestelijke dag voor Obs De Bolder en Kentalis, vanwege de ondertekening van een intentieverklaring. Hilde van Groningen (directeur De Skelp) en Frits Adema (directeur obs De Bolder) bezegelden de samenwerking met een handdruk onder het oog van alle kinderen van groep 5 tot en met 8 en een aantal genodigden. De kinderen van de midden- en bovenbouw hebben speciaal voor deze gelegenheid gedichten geschreven over taal en een paar kinderen mochten hun gedicht voordragen. Passend Obs De Bolder en Kentalis willen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), die extra ondersteuning nodig hebben, een plek geven op een reguliere school, dichtbij huis. Dit sluit aan bij de Wet Passend Onderwijs: gewoon als het kan, speciaal als het moet. De Bolder wil kinderen met een TOS een passende en uitdagende onderwijsplek bieden, door samen met Kentalis deze begeleiding vorm te geven. Door het taalaanbod en - onderwijs te optimaliseren, hebben alle kinderen profijt van deze samenwerking. Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) naar een gewone basisschool. Kentalis kan ondersteuning bieden op deze scholen. Met een aantal basisscholen werkt Kentalis nog intensiever samen. Op die scholen zitten meerdere kinderen met TOS. Zij hebben meer hulp nodig van de expertise-medewerker van Kentalis, maar ze hoeven niet naar een speciale Kentalis-school. De leerkrachten van de basisschool volgen scholing, zodat er veel kennis over TOS aanwezig is. De medewerkers van Kentalis zijn er voor de leerlingen en de ouders, voor de leerkrachten en het hele team. Dit wordt een medium voorziening genoemd. In de klas Vijf tot zeven procent van alle mensen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS is een neurologische ontwikkelingsstoornis van genetische oorsprong. Kinderen met een TOS hebben veel moeite met het leren van taal. De taalproblemen verschillen per kind en leeftijd. Het is voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen erg belangrijk dat deze kinderen op school de juiste ondersteuning krijgen. De ervaring is dat alle leerlingen profiteren van een medium voorziening. De ondersteuning van Kentalis wordt zoveel mogelijk in de klas gegeven. Dat betekent dat alle leerlingen profiteren van bijvoorbeeld een les waarin de woordenschatontwikkeling een belangrijke rol speelt.