Sumarders gehuldigd voor 30 jaar inzameling van oud papier

SUMAR - Marten van der Veen en Klaas van der Veer zijn donderdagmiddag in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange inzet voor Doarpsskoalle It Bynt in Sumar.

Ruim dertig jaar hebben zij op Sumarreheide het oud papier voor de school ingezameld. Voor dit sterk staaltje vrijwilligerswerk werden zij gehuldigd tot kampioen oud papier en kregen ze onder andere een speciale oud papier outfit. Gisteren was het de laatste keer dat Marten de Haan en Klaas van der Veer het oud papier van Sumar inzamelden. Gezien hun leeftijd hebben beide heren besloten om deze taak neer te leggen. In al die jaren hebben zij vele kilo’s oud papier in Sumar ingezameld, waarvan de opbrengst altijd naar de school is gegaan. Voordat ze gistermiddag van start gingen met de inzameling, dronken ze koffie bij Marten thuis. Daar werden ze verrast door een delegatie van Doarpsskoalle It Bynt.