Gemeenten en onderwijs in De Friese Wouden samen aan de slag

Drachten -  De drie projecten Stay in School, Take the Next step en Back to School vormen samen het regionale programma vormen waarmee het onderwijs (vo en mbo) en de gemeenten in De Friese Wouden de komende jaren samen aan de slag gaan.

Regio de Friese Wouden bestaat uit de zeven gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Doel van het programma voor 2017-2020 is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren met een diploma het onderwijs verlaten om vervolgens een passende plek op de arbeidsmarkt / in de maatschappij te vinden. Het nieuwe programma Stay in school laat zich samenvatten als: 'voorkomen is beter dan genezen'. In dit deel zijn projecten ondergebracht om overbelaste jongeren te ondersteunen zodat zij tòch hun diploma halen. Take the next step richt zich op de (kwetsbare) overstapmomenten tussen school en vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of dagbesteding. Doel is om ervoor te zorgen dat alle jongeren een goede overstap maken en dat knelpunten bij overstapmomenten worden opgelost. Back to school richt zich juist op jongeren die al eerder zijn uitgevallen en nog geen diploma hebben behaald. Samen met de jongere wordt gekeken naar mogelijkheden (bijvoorbeeld een werk- en leerconstructie) om tóch een diploma te behalen. Je staat dan sterker op de arbeidsmarkt. Eén van de hoofdrolspelers van het regionale programma is RMC De Friese Wouden. RMC staat voor de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters. Een vernieuwde website biedt informatie op maat aan voor jongeren, ouders en professionals. Ook is er een animatiefilmpje te zien met uitleg over de aanpak. Kijk op www.rmcdefriesewouden.nl