Smallingerland: 'De SVS'er heeft geen bestaansrecht meer'

DRACHTEN - De Stichting Veiligheidszorg Smallingerland wordt opgeheven. Het bestuur van de Stichting is de afgelopen maanden tot de conclusie gekomen dat zij geen bestaansrecht meer heeft.

Er is veel concurrentie, de inkomsten vallen weg en de beveiligingsbranche vraagt tegenwoordig meer kwaliteit dan de SVS kan bieden. Het college van b&w is al akkoord met de opheffing en vraagt nu ook de gemeenteraad om er mee in te stemmen. Het definitieve besluit volgt volgens verwachting nog voor het einde van dit jaar, als alle gevolgen helder zijn. Banen behouden Het college vraagt nu tijd om eerst met het bestuur van de SVS alle gevolgen in kaart te brengen. Daarbij wordt onder andere onderzocht hoe de resterende taken van de SVS het beste kunnen worden georganiseerd. Doel is in elk geval om de banen van het vaste personeel (12,8te) te behouden en lopende re-integratietrajecten zorgvuldig af te ronden of elders onder te brengen. De SVS heeft de afgelopen jaren volgens de gemeente een grote bijdrage geleverd aan het terugdringen van gevoelens van onveiligheid, door zichtbaar te zijn op straat en aanvullend toezicht uit te oefenen in de openbare ruimte. Tegelijk stelt de gemeente vast dat de houding van het publiek ten opzichte van de medewerkers onder druk staat en verandert. De SVS'ers worden gezien als 'stadswachten' en worden steeds minder serieus genomen. Daardoor neemt hun slagkracht af. Uniformen Dat beeld is bevestigd door recent onderzoek in vijf gemeenten, waaronder Smallingerland. De samenwerking tussen politie, bewakingsdiensten, handhavers en SVS'ers geeft ook verwarring, omdat de verschillende uniformen verschillende bevoegdheden hebben. Volgens de gemeente is er steeds meer behoefte aan handhavers met bevoegdheid om ook straffen uit te delen. De handhavingstaken van de gemeente zijn de afgelopen jaren uitgebreid en vragen steeds meer kennis en vaardigheden van de handhavers die in dienst zijn van de gemeente. Het niveau van de toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) in opleiding van de SVS is voor dat uitgebreide takenpakket te laag. Datzelfde geldt voor de beveiligingsbranche. De SVS heeft de afgelopen jaren veel re-integratiekandidaten opgeleid tot beveiliger en zo klaargestoomd voor regulier werk in die branche. Die succesformule lijkt uitgewerkt. De eisen worden ook daar hoger dan de SVS kan bieden. Daarmee vervalt de re-integratietaak van de SVS en daarmee ook een belangrijke inkomstenbron van de SVS. Er is bovendien concurrentie in het reguliere beroepsonderwijs, bijvoorbeeld van de gespecialiseerde vakopleidingen van ROC's, zoals Friese Poort. Concurrentie Bovendien worden de gesubsidieerde arbeidsplaatsen bij de SVS tegenwoordig gezien als het verdringen van regulier werk. Dat mag niet. Zo maakten beveiligingsbedrijven zich vorig jaar kwaad omdat de gemeente SVS'ers inzette bij de bewaking van de ingestorte flat aan de Nachtegaalstraat. Door veranderde wetgeving mogen overheden niet meer onder de prijs werken. Daarmee stegen kosten voor huisvesting en ICT. Als de kostprijs wordt doorberekend aan de gemeente, vallen re-integratietrajecten veel duurder uit. Daarmee is de SVS niet meer concurrerend ten opzichte van de markt. Verder zijn instellingen en bedrijven steeds minder bereid om financieel bij te dragen in de kosten van de SVS of om taken door de stichting uit te laten voeren. Daardoor heeft de SVS het steeds moeilijker om de begroting rond te krijgen. Er is elk jaar extra gemeentelijke subsidie nodig. Eerder verdwenen al soortgelijke projecten in Leeuwarden en Groningen.