Alle Friese achtstegroepers krijgen een robot als klasgenootje

DRACHTEN - Leerlingen van groep 8 van alle 415 Friese basisscholen krijgen de komende maanden een eigen robot in de klas. Vrijdagochtend brengt gedeputeerde Sander de Rouwe de eerste edu-robot in groep 8 van basisschool De Pionier in Leeuwarden.

De edu-robot is om mee te spelen, maar vooral om van te leren. De robot komt dan ook niet alleen, maar neemt een compleet lespakket mee. Het idee komt van de hightech bedrijven van Innovatiecluster Drachten. Samen met de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland en de twee scholenkoepels Openbaar Onderwijs Fryslân en Christelijk Basisonderwijs Fryslân voorzien ze de komende maanden alle Friese basisscholen van zo’n robot. Studiekeuze De vijf organisaties en overheden vinden het belangrijk dat kinderen in het basisonderwijs enthousiasme krijgen voor techniek en programmeren. Door kinderen van groep 8 op een praktische manier techniek te laten ervaren, kunnen ze met enige ervaring hun studiekeuze maken. De uitreiking van de eerste robot wordt dan ook bijgewoond door  Theun Prins en Philipsdirecteur Kor Visscher (tevens voorzitter van het Innovatiecluster Drachten), Eric Rietkerk (CBOF), Albert Helder (BDOF) en wethouder Roel Haverkort van Smallingerland. Alle 415 basisscholen in Fryslân krijgen een edu-robot, een die de kinderen zelf in elkaar kunnen zetten en die door middel van een Arduino ‘hart’-processor te besturen en te programmeren is. Elke school krijgt een edu-robot met een lespakket om de robot in elkaar te zetten. Daarnaast is er een werkgroep opgestart om de edu-robot een permanente plek te geven in de leerlijn ‘Computational Thinking’. De verwachting en hoop is hiermee dat na dit project andere provincies volgen. Om te zorgen dat de juiste educatiefunctionaliteit voor de robot ontwikkeld wordt, helpen het MBO en HBO in Noord-Nederland mee bij het ontwikkelen van de software. Planning Het project start vrijdag met een pilot op 20 proefscholen en vanaf juli, dus nog voor de zomer vakantie, wordt de eerste grote bestelling edu-robots uitgedeeld. Na de zomer volgen er nog twee leveringen, totdat alle 415 scholen hun eigen edu-robot hebben. Begin 2018 houden de vijf betrokken organisaties een groot feestelijk evenement om alle scholen met hun edu-robots bij elkaar te brengen. Innovatiecluster Drachten is een internationaal werkend ecosysteem van high tech bedrijven en kennisinstellingen die vooroplopen met innovaties. De bedrijven zijn zelfscheppend, bedenken en maken de producten zelf, met als resultaat duurzame werkgelegenheid in Noord-Nederland. Het  resultaat is meer dan 50 nieuwe productintroducties per jaar wereldwijd. Daarnaast bieden de bedrijven technische talenten een carrière in de high tech industrie om zo de talenten en de kennis voor Noord-Nederland te behouden. Dat kan door de unieke samenwerking waarin onderlinge concurrentie heeft plaatsgemaakt voor het versterken van elkaar. Bekijk hier een video van één van de eerste proefpilots.