Scholen OPO Furore klaar voor de toekomst met nieuw ICT-landschap

DRACHTEN - de Stichting OPO Furore heeft vanochtend een contract getekend met Accent en Heutink-ict. Hiermee gaan de vernieuwingen van het ICT-landschap van de OPO Furore scholen officieel van start.

Stichting OPO Furore, de onderwijsorganisatie voor openbaar primair onderwijs in Tytsjerksteradiel en Smallingerland, heeft de ambitie om modern en eigentijds onderwijs te bieden. Kinderen groeien op in een wereld waar alles en iedereen door internet met elkaar verbonden is en informatie gemakkelijk beschikbaar is. Kinderen ervaren dit als vanzelfsprekend. Cloudomgeving OPO Furore erkent deze vanzelfsprekendheid en speelt in op deze belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Om deze vernieuwing te realiseren is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorbereidingen om te komen tot het moderniseren van het totale ICT-landschap op alle OPO Furore scholen. Zo zijn de scholen overgestapt op de cloudomgeving van Office 365 om onderling beter en efficiënter met elkaar samen te werken, zijn internetsnelheden omhoog gebracht en wordt de ICT-infrastructuur ingrijpend vernieuwd en gemoderniseerd. Alle scholen worden de komende periode ingericht met een professionele wifi-oplossing van de firma Accent uit Sneek en worden ondergebracht bij één professionele partner voor systeembeheer, Heutink-ict uit Hengelo. Met deze duurzame investering in de toekomst worden de OPO Furore scholen in de gelegenheid gesteld om op elke plek in de school én daarbuiten aan de slag te gaan met moderne leermiddelen als tablets, smartphones, 3D printers, Virtual Reality brillen en programmeertools. Zodat Furore nóg beter, nóg uitdagender en een nóg leerrijker onderwijs kan bieden en nóg beter kan inspelen op de talenten van ieder individueel kind.