Bijeenkomst over Culturele Hoofdstad 2018 in Opsterland

Drachten - Gemeente Opsterland nodigt de mienskip uit voor een inspiratie- en informatieavond op maandag 29 mei.

Want al is Leeuwarden volgend jaar het bruisend centrum voor Culturele Hoofdstad, het draait om de hele Fryske mienskip. En dus is het een uitgelezen kans om ook Opsterland bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Om dat te bereiken, zijn er vanuit diezelfde mienskip initiatieven nodig. Daarvan is al een lijstje bekend, maar wellicht zijn er meer inwoners die rondlopen met een idee of initiatief. De avond is dan ook bedoeld om te informeren over de mogelijkheden, om te inspireren maar vooral ook om antwoord te krijgen op vragen die er wellicht zijn. Informeren en inspireren Er zijn verschillende sprekers: wethouder Rob Jonkman licht toe wat de gemeente voor initiatiefnemers kan betekenen. Immie Jonkman van Culturele Hoofdstad Leeuwarden- Fryslân deelt het laatste nieuws vanuit het hoofdkwartier. En initiatiefnemers van de projecten ‘Tinco Lycklama a Nijeholt’ en ‘Turf’ vertellen over hun inspirerende voorbeelden. Creatieve ideeën Dan gaan de aanwezigen in verschillende creatieve sessies aan de slag met vragen die er wellicht leven. Welke vragen dit zijn kunnen aanwezigen zelf aangeven, maar het kan bijvoorbeeld gaan over hoe we bezoekers naar de evenementen trekken of wat de gemeente kan doen om Culturele Hoofdstad in Opsterland tot een succes te maken. Opsterlandse mienskip is welkom Gemeente Opsterland nodigt de mienskip van harte uit aanwezig te zijn. De bijeenkomst is op maandagavond 29 mei in De Buorskip aan de Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag. De deuren openen om 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur. Het volledige programma en een online aanmeldformulier vindt u op www.opsterland.nl/kh2018aanmelden.