Truc Smallingerland maakt nieuw seismologisch onderzoek voor gas onmogelijk

DRACHTEN - De publicatie vanochtend in de Staatscourant van het voorbereidingsbesluit voor bestemmingsplan Buitengebied maakt het voor de gemeente Smallingerland mogelijk om seismologisch onderzoek voor gaswinning voortaan te weigeren.

De gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdagavond in het geniep een voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan Buitengebied genomen. Het besluit is vanochtend officieel gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee openbaar. Een 'voorbereidingsbesluit' stelt de gemeenteraad in staat om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. De raad verklaart hiermee dat een wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Tijdens de voorbereiding kunnen geen aanvragen worden ingediend voor bouwactiviteiten die passen binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente kan wel activiteiten toestaan die passen binnen het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente besloot op 14 maart geen seismologisch onderzoek te willen toestaan. Probleem is dat seismisch onderzoek niet alleen wordt gebruikt voor gaswinning, maar ook informatie oplevert over bijvoorbeeld aardwarmte. En dat is een onderzoek waaraan de gemeente wel wil meewerken. Het onderzoek is echter te kostbaar om uit te voeren als gemeente. Smallingerland moet hierin dus met het bedrijfsleven samenwerken. De raad heeft rekening gehouden met dit dilemma en het afwijzen van seismologisch onderzoek gekoppeld aan mogelijke gaswinning. Dat betekent dat het college alles moest doen wat in haar vermogen ligt om seismisch onderzoek tegen te gaan. Het college heeft het voorbereidingsbesluit daarom onder geheimhouding aan de raad aangeboden. Deze route was noodzakelijk omdat eerdere publiciteit had kunnen leiden tot een formele aanvraag voor een aanlegvergunning. Die had de gemeente op basis van de voorschriften van het nu te wijzigen bestemmingsplan Buitengebied moeten toestaan.