Bloemen in de tuin en koren op de muur in de Granenbuurt

DRACHTEN - Met een gratis bak bloemen voor alle bewoners is vanmiddag in wijk De Bouwen de herinrichting van de zogenoemde Granenbuurt afgerond. Wie door de wijk loopt, ziet het graan op de nieuwe muren.

Tekst en foto's Fokke Wester De wijkvernieuwing van De Bouwen is in 2007 gestart en het is na Noordoost en het centrum (Raadhuisplein/Vaart en Lawei) voorlopig ook het laatste grote vernieuwingsproject in Drachten, zegt wethouder Jos van der Horst. Er ligen nog enkele bouwkavels open waar nog gebouwd zal worden, maar voor Accolade zit de taak in deze wijk er op. De corporatie is voorlopig wel klaar met de grote projecten, de komende tijd zal Accolade zich toeleggen op het duurzaam maken van haar huidige woningvoorraad. Vitaal De vernieuwing van De Bouwen was vooral nodig om de wijk vitaal en levendig te houden, geschikt te maken voor gezinnen met jonge kinderen en voor de toekomst klimaatbestendig te maken. De riolering is vervangen door een gescheiden stelsel, veel straten zijn verbreed om parkeren beter mogelijk te maken en er zijn bergingsvijvers in de wijk aangelegd. Bij het project hoort ook het opknappen van het Reidingpark en het groengebied Klaverweide en de bouw van het nieuwe Buurtcentrum De Bouwen. In de Granenbuurt bouwde Accolade 35 nieuwe woningen, terwijl een flink aantal is omgebouwd tot moderne en duurzame woningen. Aan Haverstuk, Roggepad en Boekweitkamp hebben de 55 woningen een grote opknapbeurt gehad. Accolade voorzag ze allemaal van vloer-, muur- en dakisolatie, verving de dakpannen en bracht drainage aan in de achtertuinen. Ook is de riolering in de woning vervangen. ,,Er zijn zonnepanelen geplaatst en het zijn ook nul op de meterwoningen geworden, dus ze kennen geen energierekening.  Het allermooiste is dat ze ook niet meer afhankelijk zijn van gas'', zegt Jeriça Hartholt, directeur-bestuurder van Accolade. Accolade streeft er naar om in 2040 haar totale bezit, zo'n 6000 woningen, energieneutraal te hebben. ,,Met deze 35 nom-woningen hebben we een mooie stap kunnen zetten.'' Straatverlichting Accolade is klaar in de wijk en Smallingerland gebruikt de komende maanden om de werkzaamheden af te ronden. Nog voor de zomer zorgt de gemeente voor nieuwe straatverlichting en dit najaar wordt nieuw groen geplant. Om te zorgen voor meer groen in de buurt hebben Accolade en de gemeente de bewoners van het Roggepad en Boekweitkamp een boom of heg aangeboden voor de voor- of achtertuin. ,,In totaal zijn er elf bomen aangevraagd en 170 strekkende meter haag. Dat is een prachtig resultaat, want groen maakt een buurt leefbaarder, veiliger en mooier, Het bepaalt voor een belangrijk deel hoe de bewoners zijn leefomgeving ervaart'', zegt Van der Horst. De renovatie van de Granenbuurt heeft veel impact gehad op de bewoners, stellen Hartholt en Van der Horst. Bewoner Henk Bijl is het daar wel mee eens. De 68-jarige Drachtster woont al sinds zijn huwelijk 38 jaar geleden op het Roggepad. Tijdens de werkzaamheden kon het echtpaar in de woning blijven, op veertien dagen na. In die twee weken woonde Bijl in een noodwoning op het Blauwgras. In de woning zelf is niet zoveel veranderd, op de nieuwe vloer en een nieuwe keuken na, zegt Bijl. ,,Achternei hie't wol moai west as wy ek in nij hûs hân hienen, want no bliuwt it fansels âld. Mar ja, dan krijst ek wer folle hegere hieren.'' Graantekening ,,Fan bûten is it in stik moaier wurden'', zegt Bijl. Wat hem bijzonder aanspreekt is de manier waarop de granen in de gevels terugkomen. Zijn woningblok is gestuct en op die muren zijn met twee kleuren grijs grashalmen aangebracht. Ook in de gemetselde muren van de nieuwe woningen is een graantekening te zien, die gemaakt is door te werken met verschillende kleuren voeg. ,,De wyk is der ôfgryslik fan opknapt. En net allinnich hjir, mar oeral. Ek de Klaverweide en dêr achter.'' Wat Bijl wel mist zijn de kleine luifeltjes voor de voordeur. Bij regen met harde wind komt er nu water in de gang. ,,Wy ha tegels, dus dat hindert net, mar ast hout oer de flier hast is it minder.'' Wat hem ook stoort is de snelheid van de auto's in de wijk. ,,Se ride no soms wol 60 of 70. It soe moai wêze as se noch wat bultsjes op de krúspunten makken. Ik haw it der al eefkes mei de wethâlder oer hân.''