Ruimere opzet open tuinen Groei & Bloei

DRACHTEN - De gezamenlijke afdelingen van Groei & Bloei in Friesland hebben dit jaar gekozen voor een ruimere opzet van de Open Tuinendag. Niet één, maar liefst zes weekenden zullen er tuinen te bezichtigen zijn: 27-28 mei, 17-18 juni, 1-2 juli, 29-30 juli, 12-13 augustus en 2-3 september 2017.

Het Nationale Open Tuinen Weekend van de koninklijke vereniging Groei & Bloei wordt dit jaar gehouden op 17 en 18 juni. De bedoeling van de ruimere opzet in Friesland is niet alleen om meer liefhebbers in de gelegenheid te stellen de opengestelde tuinen te bezichtigen, maar ook om deelnemende tuinen op die dagen open te stellen wanneer ze op hun mooist zijn. Brochure Dit jaar gaan de tuinhekken van 44 prachtige privétuinen van Groei & Bloei-leden gratis open voor het publiek. Overigens is niet elke tuin elk weekend open: de ene tuin kan slechts één weekend open zijn, de andere tuin twee keer of vaker. Voor een compleet overzicht van tuinen, adressen en openingsdagen kunnen geïnteresseerden hier de brochure 'Fryslân iepenet syn tunen 2017' lezen. De brochure is ook te vinden op de website www.drachten.groei.nl en gratis verkrijgbaar bij diverse VVV-kantoren. De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde / Groei & Bloei (kortweg Groei & Bloei) is dé toonaangevende vereniging van tuin- en natuurliefhebbers in Nederland. De vereniging zet zich in voor een groene samenleving, zowel op lokaal als op landelijk niveau. De beleving van tuinieren, bloemschikken en de passie voor groen in het algemeen vormen hiervoor de inspiratie. Kennis en kennisoverdracht werken stimulerend en samenbindend voor leden en niet-leden. Het werkterrein omvat de hele keten van liefhebbers tot professionals (kwekers, hoveniers, ontwerpers, handel, overheden, studenten, etc.). Groei & Bloei opereert als een schakel tussen de verschillende onderdelen van de keten. 130 Afdelingen De vereniging Groei & Bloei (www.groei.nl) telt in Nederland zo’n 130 afdelingen, waarvan 6 in rayon Friesland (Drachten, Franeker, Heerenveen, Leeuwarden, Noordoost Friesland en Sneek). De vereniging Groei & Bloei geeft een gelijknamig maandblad uit dat ook in boekwinkels verkrijgbaar is. Een abonnement op het maandblad betekent automatisch een lidmaatschap van de vereniging; en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan activiteiten van de afdeling in hun woonomgeving en vaak ook aan activiteiten van andere afdelingen. Dit weekeinde zijn in deze regio de volgende tuinen geopend: Familie De Ruiter Hegedyk 6 8401 BJ Gorredijk (liefhebberstuin rond een woonboerderij omringd door een gracht) Ada van Binsbergen De Dobbe 25 9201 AZ Drachten (tuin met acers, rododendrons en een waterloop die in minivijver uitmondt) Liesbeth Bernhardt Zuiderhogeweg 105 9203 SX Drachten (kleine stadstuin met verschillende hoekjes; veel planten en struiken) De Hartstún Jan Hofswyk 1 9241 HN Wijnjewoude (landschapstuin met vijvers, borders, een gazon en volières) Familie Van der Meulen Noormanstrjitte 49 9241 GT Wijnjewoude (een boeiende en bloeiende tuin in ieder jaargetijde)