Landschapspijn en aanvalsplan op ledenbijeenkomst It Fryske Gea

Drachten - ÂLD - Tijdens de jaarlijkse algemene ledenbijeenkomst van It Fryske Gea op dinsdag 30 mei in de Wiidpleats in Earnewâld staan onder andere het thema landschapspijn en de resultaten van de natuurenquete op het programma.

Zo zal Jantien de Boer, journaliste van de Leeuwarder Courant, nader ingaan op de toekomst van het platteland en zal Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, komen met een aanvalsplan om de afname van biodiversiteit tegen te gaan. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân en begint om 19.30 uur. Aanmelden kan via telefoon (0512)381448 of info@itfryskegea.nl Bijzonder thema Het programma van de algemene ledenvergadering van It Fryske Gea bevat dit jaar een bijzonder thema. Na een welkom door voorzitter mr. A. van der Meer, een presentatie van het jaarverslag 2016  en de benoeming van een nieuwe Raad van Toezicht staat een interessante lezing over Landschapspijn door Jantien de Boer (journaliste van de Leeuwarder Courant) op het programma. Na haar zal directeur Henk de Vries ingaan op de uitkomsten van de onlangs gehouden natuurenquête en hoe de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân hiermee in de toekomst aan de slag wil. Raad van Toezicht Het bestuur van It Fryske Gea is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging. Sinds mei vorig jaar kent de vereniging ook een Raad van Toezicht. Het bestuur en de Raad van Toezicht zien er samen op toe dat het beleid van de organisatie goed wordt uitgevoerd. Zowel de leden van het bestuur als de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De leden hebben dus een belangrijke stem binnen de vereniging. Voor de Raad van Toezicht zijn aftredend en niet-herkiesbaar M. Dijkhoff, J. Hylkema, mw. M. de Roos, mr. W. Visser, en S. van der Wal RA. Het bestuur stelt als nieuwe kandidaten voor: Y. G. L. Bouma RA RV, W. Brenkman, F. de Jong, H. Wubs en K.J. Zwart.