Rotonde Zuiderhogeweg/Eikesingel krijgt betere doorstroming

DRACHTEN - De gemeente trekt 40.000 euro uit voor het maken van plannen voor een betere doorstroming op de rotonde op de kruising van de Zuiderhogeweg met de Eikesingel en de Overstesingel.

Het geld is bedoeld voor een verkeerskundig onderzoek en het maken van een bestek. Het bedrag komt uit het potje van de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen, dat wordt ingezet om Drachten beter bereikbaar te maken. De totale kosten van het project worden geschat op 1,2 miljoen euro. Het geld is door het Rijk toegekend aan het Noorden als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeespoorlijn. De provincie draagt voor de helft bij aan de kosten. Wachtrijen De rotonde Zuiderhogeweg - Eikesingel - Overstesingel maakt onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur van Drachten. Op dit moment ontstaan in de spits regelmatig wachtrijen. Met een verwachte verkeersgroei van gemiddeld bijna 2 procent per jaar zullen de problemen alleen maar toenemen. Het openbaar vervoer heeft hinder van deze vertragingen. Autobussen verliezen hier reistijd en daarmee dienstregelingsuren, wat ten koste gaat van inzet elders in het concessiegebied. Eén van de ambities uit de Investeringsagenda die de gemeente is overeengekomen met de provincie is het verbeteren van de bereikbaarheid van Drachten voor het openbaar vervoer. Daarnaast heeft Smallingerland in het gemeentelijke verkeer- en vervoerbeleid als doel gesteld om de bereikbaarheid van Drachten te optimaliseren. Dit om onder andere de vitaliteit van het bedrijventerrein De Haven te waarborgen. Het oplossen van de doorstromingsproblemen op de rotonde Zuiderhogeweg komt beide plannen ten goede. Meerstreooksrotonde Het concrete doel is om de wachttijden en wachtrijen voor de rotonde te beperken tot een acceptabel niveau. De oplossing daarvoor wordt gezien in een meerstrookstrotonde. Bij de plannen wordt niet alleen gekeken naar de rotonde zelf, maar ook naar de toeleidende wegen, de bermen en de omliggende fietspaden. Naast de verkeerskundige en infrastructurele aanpassingen maken ook het aanpassen van het groen, de verlichting en de bewegwijzering onderdeel uit van het project. De aanpak van de rotonde staat gepland in 2018. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet het plan voor eind dit jaar zijn aanbesteed. Bij de werkzaamheden zal volgens de gemeente rekening worden gehouden met de aanpak van de Noorderhogeweg (Nijtap, Kletsterlaan, onderhoud Hogeweg).