Ook OBS 't Tweespan in Stijl

Drachten - Alle leerlingen van OBS 't Tweespan in Drachten, ook de groepen 1 en 2, hebben een bezoek gebracht aan Museum Dr8888, in het kader van het thema De Stijl. 

Daarna is dit museumproject op school in Stijl afgesloten: met een bijzondere stijlfoto. Op school hangt een banner van De Stijl, zodat ook in de wijk de Trisken het bekende thema volop aanwezig is.