Gezocht: ouders van peuters die niet naar ‘school’ gaan

Drachten - Welke peuters gaan niet naar de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Smallingerland en wat is de reden daarvoor?

Het Friese onderzoeksbureau Partoer gaat dit voor de gemeente onderzoeken. Doel is om in beeld te krijgen waarom deze peuters thuisblijven en welke aanbevelingen ouders/verzorgers hebben om deze kinderen toch mee te laten doen. Volgens projectleider Jitske Algra is het een groot voordeel dat de gemeente Partoer als onafhankelijke partij heeft ingeschakeld. ,,Op deze manier kunnen ouders vrijuit praten en aangeven waarom zij hun peuter thuis houden. Bovendien verzekeren wij dat de privacy van ouders wordt gewaarborgd. We hopen dat zoveel mogelijk ouders mee willen doen zodat wij een goed beeld krijgen van wat de redenen zijn dat deze groep peuters niet bereikt wordt. De gemeente Smallingerland wil vervolgens haar beleid voor 2018-2021 hierop aanpassen.’’ Wie mogen meedoen aan dit onderzoek? Partoer voert het onderzoek uit aan de hand van een enquête en ongeveer vijftien diepte-interviews. Alle ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar uit de gemeente Smallingerland - die niet naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf gaan/ of zijn gegaan - worden opgeroepen de vragenlijst in te vullen. ,,Het gaat dus ook om ouders van kinderen die inmiddels al ouder zijn, maar die tussen 2012 en 2017 geen gebruik hebben gemaakt van voorschoolse voorzieningen’’, legt Jitske Algra uit. Zij benadrukt dat de gegevens anoniem worden verzameld en niet te herleiden zijn naar ouders. Aan de deelnemers wordt gevraagd of zij naast de enquête ook mee willen doen aan een interview. Tijdens dat gesprek kunnen ouders hun argumenten motiveren. Waarom meedoen? Zowel de onderzoekers van Partoer als de gemeente Smallingerland roepen mensen die in aanmerking komen op om mee te doen aan dit onderzoek. ,,Dit is voor hen een mooie kans om aan te geven waarom zij hun kinderen niet naar de peuterschool of het kinderdagverblijf sturen. De gemeente wil graag inspelen op de wensen en behoeften van ouders met peuters, dus wie weet wat deelname aan dit onderzoek hen uiteindelijk kan opleveren.’’ Het onderzoek loopt van juni tot en met september. De eindrapportage wordt aan het eind van dit jaar opgeleverd. Vragenlijst en meer informatie De enquête kan worden ingevuld via de volgende link: www.partoer.nl/bereikpeuters. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u terecht bij projectleider Jitske Algra van Partoer, tel: 06-11694308. E-mail: jalgra@partoer.nl.