Otterpassage onder Kraenlânswei helpt otter

de veenhoop - Dinsdag 6 juni wordt ten behoeve van de otter gestart met werkzaamheden aan de Kraenlânswei bij De Veenhoop.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een droge duiker onder de weg met aan beide kanten een raster. Zo kan de otter veilig vanuit het natuurgebied de Kraanlannen naar Nationaal Park De Alde Feanen trekken en omgekeerd. De voorziening is noodzakelijk omdat deze locatie vaak als oversteekplaats wordt gebruikt en hier een ottergezin leeft. It Fryske Gea pleitte al eerder voor een veilige passage bij deze weg en kan nu door steun van het pas opgerichte Otterfonds, Wetterskip Fryslân en de Gemeente Smallingerland het project financieren. De werkzaamheden nemen een aantal dagen in beslag.  Jonge otters in de Kraanlannen Het aantal otters in Fryslân neemt gestaag toe en in 2014 kwam de otter voor het eerst naar de Kraanlannen. Op dit moment leeft hier een ottergezin met drie jonge otters. De jongen blijven zo’n twee jaar bij de moeder, waarna ze steeds meer afstand nemen en op zoek gaan naar een eigen leefgebied. Hierbij maakt de otter meestal gebruik van dezelfde trekroutes. Vooral dan vallen er vaak verkeersslachtoffers en is het extra belangrijk dat otters veilig van het ene natuurgebied naar het andere natuurgebied kunnen trekken. It Fryske Gea nam in 2014 al een eerste beschermingsmaatregel door het plaatsen van een raster. De nieuwe droge duiker maakt de otterpassage helemaal af en is weer een stap in de bescherming van de otter. Ambassadeur van een schoon en waterrijk Fryslân De otter is de ambassadeur van het waterrijke Fryslân. Als het goed met de otter gaat, dan gaat het ook goed met de gebieden waarin hij leeft, en dus ook met de Friese natuur. In 2002 is de otter geherintroduceerd in Nederland en sindsdien groeit het aantal otters. Helaas zijn er nog altijd knelpunten voor de otter in Fryslân. Niet alleen door het verkeer en aanrijdingen, maar ook door versnippering van de verschillende leefgebieden en de visserij. It Fryske Gea heeft een speciaal Otterfonds opgericht om de bescherming van de otter te stimuleren. Hiermee vervult de natuurbeschermingsorganisatie een rol als katalysator bij lokale initiatieven en kansen. Het fonds is afhankelijk van giften van particulieren en fondsen. Het raster en de droge duiker in de Kraenlânswei is het tweede grote project dat deels uit het Otterfonds wordt gefinancierd. Verkeersoverlast door gedeeltelijke wegafsluiting Gedurende de werkzaamheden aan de otterpassage is er sprake van verkeersoverlast. Weggebruikers van de Kraenlânswei dienen vanaf 6 juni rekening te houden met enige vertraging.