Scholencarrousel in De Venen is rond: Wijkschool komt op plek ISK

Drachten - Het college heeft ingestemd met verhuizing van basisschool de Barte en de ISK in de wijk de Venen. Voor de scholencarrousel wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro gereserveerd.

Per abuis meldden wij vorige week op deze website en in de krant dat de nieuwe wijkschool op de Veenscheiding komt. Dat klopt niet: de nieuwe wijkschool komt op de huidige plek van de ISK (de Stoeken 1). De afgelopen maanden is gewerkt aan een scholencarrousel in de wijk de Venen. Aanleiding was dat het schoolbestuur van het openbaar onderwijs besloot om basisschool de Barte in twee scholen te splitsen: een wijkschool en een NT2 school voor anderstalige kinderen. Het huidige gebouw waar basisschool de Barte zit, wordt dan te groot voor alleen de wijkschool. Het nabij gelegen gebouw van de Internationale Schakel Klas (ISK) van Singelland is gedateerd en te klein voor het aantal leerlingen. Nieuwe school bouwen De gemeente heeft besloten om voor de wijkschool en de NT2 school een nieuwe school te laten bouwen. Dat wordt semi-permanente bouw van goede kwaliteit. De wijkschool komt op de huidige plek van de ISK (de Stoeken 1) en de NT2 school komt op de plek achter de ISK, naast de Praktijkschool. Beide locaties hebben een maatschappelijke bestemming, hier past een schoolgebouw in. Planning In de periode mei - juni 2017 worden de twee semi-permanente scholen aanbesteed. Dit betekent dat een aantal bedrijven wordt gevraagd een plan te maken. Voordat de gemeente de wijkschool kan laten bouwen, moet de ISK worden gesloopt. Dit gebeurt medio juli 2017. De leerlingen van de ISK zullen dan tijdelijk elders gehuisvest worden. Het is nog niet bekend waar. Het is de bedoeling dat de nieuwe scholen na de kerstvakantie van 2017-2018 in de gebruik worden genomen. Als beide basisscholen verhuisd zijn uit het gebouw van de Barte, vestigt de Internationale Schakelklas (ISK) van Singelland zich in het schoolgebouw aan het Zetveld.