Feestelijke kick-off Kindpakket in Smallingerland

Drachten - In de Lawei vond vanmiddag, donderdag 1 juni, de feestelijke kick-off plaats van het Kindpakket in Smallingerland.

Het Kindpakket is een samenwerking tussen gemeente Smallingerland, Stichting Leergeld Friesland-Oost, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Wethouder Haverkort heeft, samen met de voorzitters van de fondsen, zijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst gezet, en benadrukte in zijn openingswoord het belang van het Kindpakket. Via de website www.kindpakket.nl kunnen ouders en professionals door middel van één aanvraag middelen aanvragen bij alle drie de fondsen. Gemeente Smallingerland maakt 495.000 euro vrij in 2017 om armoede onder kinderen binnen de gemeentegrenzen aan te pakken. En dat is nodig want het armoedecijfer ligt relatief hoog in Smallingerland. Maar liefst 11 procent van de huishoudens in Smallingerland leeft van een inkomen minder dan 105% van het sociaal minimum. Landelijk ligt dit cijfer een procent lager. De fondsen zijn ieder voor zich al een aantal jaren in de gemeente actief. Uniek is de manier waarop Smallingerland heeft gekozen voor de samenwerking middels het Kindpakket. Na een overgangssituatie van ruim een jaar, waarin de gemeente zelf aanvragen voor het Kindpakket heeft behandeld, is er nu één gezamenlijke website. School, sport en cultuur Ouders/verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een laag besteedbaar inkomen kunnen aanvragen doen via het Kindpakket. De fondsen richten zich elk op andere doeleinden, maar allemaal gericht om kinderen mee te laten doen in de samenleving. Zo richt Leergeld zich op alle schoolgerelateerde zaken, Jeugdsportfonds op sport- en Jeugdcultuurfonds op cultuurdeelname. Naast de bovengenoemde fondsen zijn ook Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp betrokken. Stichting Jarige Job biedt kinderen tussen de 4 en 12 jaar een verjaardagspakket waarin alles zit om zorgeloos een partijtje te kunnen geven. Het aanvragen van een verjaardagspakket kan ook via www.kindpakket.nl. Kinderhulp ondersteunt kinderen in armoedesituaties in de brede zin van het woord.